Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - K

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

1. Kedi köpek ısırmalarında ne yapılmalıdır?

A) Yara 5dk sabun ve su ile yıkanmalıdır
B) Yaranın üzerine dikiş atılmalıdır
C) Yarada kanama varsa turnike yapılmalıdır
D) Yaranın üstü açık bırakılmalıdır

 
2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bilinç kontrolü- 112’yi arama- ağız içi kontrolü
B) Bilinç kontrolü- 112’yi arama- baş çene pozisyonu verme
C) Bilinç kontrolü- 112’yi arama- kalp masajı yapma
D) Bilinç kontrolü- 112’yi arama- 2 kurtarıcı nefes verme

 
3. İlkyardımcı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sakin olmalıdır
B) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır
C) Gerektiğinde kendi yaşamını tehlikeye atmalıdır
D) Çevresindeki kişilere organize etmelidir

 
4. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Turnike uygulanır
B) Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik torbaya konur
C) Hepsi
D) kopan parçanın konduğu torba buzlu su içeren torbanın içine konur

 
5. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerindendir?

A) Solunumu sağlamak
B) Besin ve oksijen taşımak
C) Hareketi sağlamak
D) Kanı süzerek zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlamak

 
6. Koma pozisyonu hastaya ne yarar sağlar?

A) Nefes yolu dil kökü tarafından kapanması önlenir
B) Hasta rahat uyur
C) Kalp masajı koma pozisyonundayken rahat yapılır
D) Hastanın taşınması daha kolaydır

 
7. Hangisi yaraların ortak belirtilerindendir?

A) Ağrı
B) Kanama
C) Yara kenarlarının ayrılması
D) Hepsi

 
8. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım kurallarından değildir?

A) Hasta serin ve havadar bir yere alınır
B) Sırtüstü yatırılarak kol ve bacak lar yükseltilir
C) Üzeri örtülür
D) Bulantısı yok ve bilinci açıksa ağızdan içecekler verilir

 
9. Trafik kazası ile karşılaştığımızda hangi durumda araçtan yaralı mutlaka çıkarılmalıdır?

A) Ayağı kırılmış ise
B) Kolu kanıyorsa
C) Çıkarın beni diye bağırıyorsa
D) Araçta yangın ve patlama tehlikesi varsa

 
10. Bak Dinle Hisset yöntemi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer alamaz?

A) Şahdamarından nabız kontrolü
B) Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
C) Hastanın soluk alıp verişini dinlemek
D) Hasta yaralının nefesini yan ağızda hissetmeye çalışmak

 
11. Açık kırığın tanımına uyan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık uçları derinin üzerindedir gözle görülür
B) Kırk uçlar deri altındadır
C) Kırık bölgede yara yoktur
D) Kırık bölgede kanama yoktur

 
12. Hasta yaralıda tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?

A) Dokunulmaz
B) Öksürmeye teşvik edilir
C) Yarı oturur pozisyon verilir
D) Heimlich manevrası uygulanır

 
13. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanan tespit için yanlış uygulamadır?

A) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
B) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır
C) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır
D) Tespit sadece kırık çıkık ve burkulmanın olduğu kemiğe uygulanır

 
14. Deri bütünlüğü bozulmuş krırk uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?

A) Açık kırık
B) Kapalı kırık
C) Parçalı kırık
D) Oval kırık

 
15. Aşağıdaki hastalardan hangisine öncelikle ilkyardım yapılır?

A) Nefes almayan hasta
B) Kanaması olan hasta
C) Bacağında kırığı olan hasta
D) Kafasında kesiği olan hasta

 
16. Göğsünde kuvvetli ağrısı olan hastaya ilkyardım olarak ne yapılmamalıdır?

A) Hasta yarı oturur pozisyona alınır
B) Yaşam bulguları kontrol edilir
C) 112 yardım istenir
D) Hemen kalp masajına başlanır

 
17. Yaşamsal organlara yeterli miktarda kan gitmemesi ile aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğünde hangi pozisyon verilir?

A) Yarı oturur pozisyon verilir
B) Koma pozisyonu verilir
C) Heimlich pozisyonu
D) Şok pozisyonu verilir

 
18. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?

A) Kafa travması
B) Kanama
C) Yüksek ateş
D) Beyin enfeksiyonları

 
19. Hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır?

A) Kalp
B) Mide
C) Beyin
D) Kas

 
20. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

A) Kardiyolojik şoklar
B) Hipovolemik şoklar
C) Alerjiye bağlı şoklar 
D) Sara krizine bağlı şoklar

 
21. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda bulunan sistemlerdendir?

A) Kanama sistemi
B) Düşünme sistemi
C) Hareket sistemi
D) Konuşma sistemi

 
22. Boğazında yabancı cisim olan bir hasta yeterli nefes alıp vere biliyorsa ilkyardım olarak ne yapılır?

A) Yanında durarak öksürmeye teşvik edilir
B) Sırtına 5 kez vurulur
C) Heimlich manevrası uygulanır
D) Göğüse baskı uygulanır

 
23. Bir trafik kazası durumunda hangi hallerde yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmak gerekir?

A) Yaralı sıkışmış ise
B) Yaralının kol veya bacağında kırık varsa
C) Yaralının solunumu ve kalbi durmuş ise
D) Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa

 
24. Ateş nedeniyle oluşan havale hangi yaş guruplarında sık görülür?

A) 1 yaşına kadar olan bebeklerde
B) 6 ay ve 6 yaş gurubu bebeklerde
C) ilk okul çocuklarında
D) Her yaşta

 
25. Tespit sırasın da neye dikkat edilmelidir?

A) Yaralı bölge sabit tutulmalıdır
B) Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir
C) Hepsi
D) Açık yara varsa önce üzeri kapatılmalıdır

 
26. Aşağıdakilerden hangisi sedyeye yerleştirme tekniği değildir ?

A) Köprü
B) Karşılıklı
C) Kaşık
D) Altın beşik

 
27. Mide bulantısı, kusma karın ağrısı gibi belirtiler veren hasta hangi yolla zehirlenmiştir?

A) Sindirim
B) solunum
C) Cilt yolu ile
D) Böcek sokması

 
28. Şok pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Üzeri örtülerek ısınması sağlanır
B) Sırt üstü yatırılarak ayak lar30cm yukarıda olacak şekil desteklenir
C) Heimlich manevrası uygulanır
D) 112 gelinceye kadar yanında kalınarak 3-5 dk ABC’si kontrol edilir

 
29. Donma tehlikesi geçiren birinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Donan bölge iyice ovulmalıdır?
B) Donan bölge sıcak su ile yıkanmalıdır
C) Kişi istirahat ettirilerek uyuması sağlanır
D) Kişi ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir, sıcak içecek verilir

 
30. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmasının nedenlerinden değildir?

A) Spor ve iş kazaları
B) Şeker hastalığı
C) Yüksek yerden düşme
D) Trafi k kazaları

 
31. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşmesinin nedenlerinden değildir?

A) Bir saat önce yemek yemek
B) Uzun süre aç kalma
C) Uzun egzersizler sonrası
D) Şeker hastalığından dolayı

 
32. ilkyardım için öncelikli kural hangisidir?

A) Kendi güvenliğini sağlamak
B) Yaralıyı kurtarmak
C) Ambulans için park yeri hazırlamak
D) öncelikle çocukları kurtarmak

 
33. Elektrik yanıkları veya çarpmalarında ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hasta yaralının hareket etmesi engellenir.
B) Hasta yaralıya dokunmadan önce elektrik şalteri indirilir
C) Hasta yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
D) Hepsi doğrudur

 
34. Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
B) Donmuş yerleri ovarak ısıtmak
C) Sıcak içecekler vermek
D) Islanmış giysileri çıkartmak

 
35. Ateşli havalelerde aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

A) Öncelikle hasat ıslak havlu ve çarşafa sarılır
B) Oda sıcaklığında küvete su konularak hasta içine sokulur
C) Tıbbi yardım istenir
D) Uygulamalara rağmen ateş düşmüyorsa antibiyotik verilir

 
36. Hangisi sindirim sistemini oluşturan yapılardan değildir?

A) Dil
B) Dişler
C) Böbrek
D) Yemek borusu

 
37. Solunum yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden ilkönce hangisi yapılmalıdır?

A) Hasta temiz havaya çıkarılır
B) Yarı oturur pozisyon verilir
C) Hepsi
D) Hemen suni solunum ve kalp masajına başlanır

 
38. Suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Hastanın akciğerlerindeki sı boşaltılır
B) Hepsi doğru 
C) Suya atlayarak boğulan kişi kurtarılır
D) Bilinç durumu, hava yolu açıklığı ve solunumu değerlendirilir

 
39. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanıkların içinde yer almaz?

A) Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar
B) Asit ve alkali maddelerle oluşan yanıklar
C) Sürtünme ile oluşan yanıklar
D) Donma sonucu oluşan yanıklar

 
40. Aşağıdakilerden hangisi koma nedenidir?

A) Kirli hava
B) Aşırı alkol
C) Aşırı yorgunluk
D) Aniden ayağa kalkma
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası