Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - J

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi havale nedeni değildir?

A) Üşüme
B) Kafatası travmalarına bağlı beyin yaralanmaları
C) Yüksek ateş
D) Beyin enfeksiyonları

 
2. Şok pozisyonu nasıl verilir?

A) Hasta yana yatırılır ve çene yukarı kaldırılır
B) Hasta sırt üstü yatırılarak ayaklar yukarı kaldırılır
C) Hasta oturur gibi tutulur
D) Hasta yan yatırılarak üstü örtülür.

 
3. Rentek manevrası aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır?

A) Araç içinden yaralıyı dışarı çıkarma
B) Kısa mesafede süratli taşımak için
C) Sedye üzerine yerleştirme
D) Karşılıklı durarak kaldırma

 
4. Çamaşır suyu içen birisine uygulanacak ilkyardım ne olmalıdır?

A) Kusturulmalıdır
B) Kusturulmadan hızlı bir şekilde tıbbi yardım sağlanmalı
C) Kusturmalı ve bol su içirilmeli
D) Hasta yatırılarak dinlendirilip kendi kendine iyileşmesi beklenir

 
5. Dış kanamalarda ilk yapılacak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şok pozisyonu verilir
B) Kanayan yerin üzerine el veya temiz bezle bastırma
C) Kanayan uzuv yukarı kaldırılır
D) Sargı yapılır

 
6. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmelerinde doğru uygulamalardandır?

A) Hasta temiz havaya çıkartılır
B) Yaşam bulguları değerlendirilir
C) Bilinç yerinde ise yarı oturur pozisyon verilir
D) Hepsi

 
7. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtisi değildir?

A) Ağrı
B) Şekil bozukluğu
C) Hareket kaybı
D) Karıncalanma hissi

 
8. Bilinci kapalı solunumu ve dolaşımı olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar pozisyonda tutulur
B) Ağızdan su verilir
C) Ayaklar 30 cm yukarı kaldırılır
D) Koma pozisyonu verilir

 
9. Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından biri değildir?

A) İlkyardımda öncelikler belirlenmelidir
B) İlkyardımcı kendine en yakın yaralıya müdahale eder
C) Yaralının sayısını ve türlerini belirlemek
D) Çevrede tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir

 
10. Solunum yolu tam tıkanmalarında ne yapılır?

A) Sırt üstü yatar pozisyonda tutulur
B) Su içirilir
C) Başı aşağı çevrilir
D) Heimlich manevrası

 
11. Erişkinlerde Dış kalp masajı uygulanırken göğüs ne kadar çökecek şekilde bastırılır?

A) 4-5 cm
B) 2,5-5 cm
C) 1-1,5 cm
D) 10 cm

 
12. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım temel uygulamalarından değildir?

A) Koruma
B) Beklem
C) Kurtarma
D) Bildirme

 
13. Temel yaşam desteği uygulanırken solunumu gelen hastaya ne yapılır?

A) Hiçbir şey yapmadan ambulans beklenir
B) Hemen hastaya koma pozisyonu verilir
C) Hastaya şok pozisyonu verilir
D) Hastanın bilinç kontrolü ve 2.değerlendirmesi yapılır

 
14. Olay yerinde ilkyardımcı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Etraftakilere bağırmalı ve korkutmalı
B) Hastanın eşyalarına sahip çıkmalıdır
C) Çevre güvenliğini sağlamalıdır
D) En yakın eczaneden ilaç temin etmelidir

 
15. Yanıkta ilkyardımda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Hastanı paniğe kapılması ve koşması engellenir.
B) Yanığın üzerine salça diş macunu vs sürülmez
C) Yaşam bulguları değerlendirilir
D) Yanık bölge en az 20dakika buz altında tutulur

 
16. Bebeklerde dış kalp masajı uygulanırken aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanır?

A) Bir elin topuğu ile
B) 4 parmak ile
C) 2 elle
D) 2 parmak ile

 
17. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

A) Düşme şiddetli darbe
B) Zehirlenme
C) Aşırı alkol veya uyuşturucu
D) Sıcak ve yorgunluk

 
18. Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğraması ile ortaya çıkan donuk biçimi hangisidir?

A) Birinci derece
B) İkinci derece
C) Üçüncü derece
D) Dördüncü derece

 
19. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasındaki risk guruplarından değildir?

A) Tansiyon hastaları
B) Kalp hastaları
C) 10 yaş üstü çocuklar
D) Hamileler

 
20. Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir?

A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) Ezilme

 
21. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi içinde yer almaz?

A) Kemikler
B) Deri
C) Eklemler
D) Kas

 
22. Aşağıdaki Durumlardan hangisinde turnike uygulanır?

A) Çok sayıda yaralı varsa, ilkyardımcı tekse
B) Uzuv kopmalarında
C) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
D) Hepsi

 
23. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri halkalarından biri değildir?

A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C) Ambülansta yapılan müdahaleler
D) Yoğun bakım ünitelerinde yapılan müdahaleler

 
24. Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

A) Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır
B) Yaralı en üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır
C) Yaralıyı bir çarşaf üzerine koyarak taşıma
D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşıma

 
25. Solunum yoluyla zehirlenmelerde yapılması doğru olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasta temiz havaya çıkartılır
B) Bilinci açıksa yarı oturur pozisyonda verilir 112 yardım istenir
C) ABC’ si değerlendirilir
D) Hepsi

 
26. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi içinde yer alır?

A) Böbrek
B) Akciğer
C) Mide
D) Beyin

 
27. Erişkin bir insanda yapay solunum ve dış kalp masajı oranı nedir?

A) 1 nefes 5 bası
B) 2 nefes 5 bası
C) 30 bası 2 nefes
D) 1 nefes 15 bası

 
28. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılar içerisinde yer almaz?

A) Beyin
B) Beyincik
C) Kalp
D) Omurilik

 
29. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk işlemdir?

A) Turnike uygulamak
B) Kanayan yerin üzerine el veya temiz bezle bastırmak
C) Kanayan uzuv yukarı kaldırılır
D) Sargı yapılır

 
30. Kanamanın ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Kanamanın hızı
B) Kanayan damarın cinsi
C) Kanama miktarı
D) Hepsi

 
31. 112 aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru uygulamadır?

A) Bebeklerde temel yaşama desteğinde ilkyardımcı tekse bebeği bırakıp 112 aramalıdır
B) Travmalı yetişkin hastalarda ilkyardımcı tekse 5 tur kalp masajı yaptıktan sonra 112 aramalıdır.
C) 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli tüm bilgileri aldığını söyleyene kadar telefon kapatılmamalıdır.
D) Hasta sayısı veya yaralı sayısını bildirmeye gerek yoktur

 
32. Sara krizi geçiren bir kişiye ne yapılmalıdır?

A) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
B) Soğan koklatılır
C) Hasta bağlanır
D) Ağzı açılarak dil dışarı çekilir

 
33. Rentek manevrası nedir?

A) Sedye ile taşıma yöntemidir
B) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir
C) Hasta yaralıyı sedyeye alma tekniğidir.
D) Acil taşıma tekniğidir

 
34. Kulak kanaması olan hastaya ne yapılmalıdır?

A) Kanama hafi fse kanayan kulağa buz konulur
B) Hastanın bilinci yerinde değilse kanayan kulak tarafına yatırılır
C) Hastanın bilinci yerindeyse yarı oturur pozisyon veril
D) Hastanın durumunun önemi anlatılarak acele etmesi sağlanır

 
35. Aşağıdakilerden hangisinde göğüs basısı 2 parmak ile yapılır?

A) Bebeklerde
B) Yaşlılarda
C) Yetişkinlerde
D) 1-8 yaş arası çocuklarda

 
36. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

A) Ciltte soğukluk, nemlilik, solukluluk
B) Solunumun olmaması
C) Hızlı yüzeysel solunum
D) Endişe ve huzursuzluk

 
37. Hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım kurallarından biri değildir?

A) Hasta serin bir yere alınır
B) 112 aranıp yardım istenir
C) Bilinci açıksa ağızdan bir şey verilmez
D) Kusması varsa yatırılıp başı yan çevrilir.

 
38. Akrep sokmalarında ilkyardımda ne yapılmalıdır?

A) Sokulan yer kesilerek kan akıtılmalıdır
B) Hasta hareket ettirilmemeli, sokulan yere soğuk uyguma yapılmalıdır
C) Sokulan yer emilmelidir
D) Kan dolaşımını engellemek için sokulan yere turnike uygulanmalıdır

 
39. Aşağıdaki yaralılardan hangisine ilk önce müdahale etmemiz gerekir?

A) Kolu kırılmış olan sürücü
B) Ağlayan 2 yaşındaki çocuğa
C) Bilinci kapalı yolcuya
D) Hiçbirine müdahale etmek gerekmez

 
40. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde ilkyardımda genel kurallar arasındadır?

A) Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak
B) Sağlık kuruluşuna bildirmek
C) Hayati fonksiyonların devamını sağlamak
D) Hepsi
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası