Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - İ

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

1. Kan şekeri düşüklüğünde yapılması gereken ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Hastanın ABC si değerlendirilir
B) Bilinç yerinde ise ağızdan şekerli içecekler verilir.
C) Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir.
D) Hepsi doğru

 
2. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemine ait organ veya yapılardandır?

A) Kemikler
B) Beyin
C) Böbrekler
D) Kalp

 
3. Yarada nefes alıp veriyor görüntüsü var açık pnomotoraks sa hangi tip yaralanmadır?

A) Delici karın yaralanması
B) Kapalı kırık
C) Sinir sistemi yaralanması
D) Delici göğüs yaralanması

 
4. Bilinci kapalı, solunumu olan ve kalbi çalışan kişiye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

A) Şok pozisyonu
B) Sırt üstü yatar pozisyon
C) Koma pozisyonu
D) Yarı oturur pozisyon

 
5. Arı sokmalarında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

A) Alerjisi olanlarda tıbbi yardım istenir.
B) Derinin üzerinde arının iğnesi görülüyorsa çıkarılır
C) Sıcak uygulama yapılır
D) Eğer ağızdan sokmuşsa buz emmesi sağlanır. 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi şoktaki bir hastaya yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Yaralı sıcak tutulur
B) Dolaşımın hızlanması için hasta ayağa kaldırılır.
C) Şok pozisyonu verilir
D) Endişe ve korkusu giderilmeye çalışılır

 
7. Aşağıdakilerden hangisi delici yaralanmaya sebep olur?

A) Taş
B) Cam
C) Sopa
D) Şiş

 
8. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşıyan sistem hangisidir?

A) Dolaşım sistemi
B) Solunum sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Hareket sistemi

 
9. Bir travma sonucu deri Ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

A) Yanık
B) Yara
C) Kırık
D) Kapalı kırık

 
10. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinde biridir?

A) Acil yardım sırasında verilecek ilaçları bilmek
B) Hastanın müdahalesi bittikten sonra 112 aramak
C) İyi bir iletişi,m becerisine sahip olmak
D) Çevresindekileri yok sayarak hızlıca müdahalede bulunmak

 
11. Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı,havale,rahatsızlık hissi hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?

A) Sindirim sistemi
B) Sinir sistemi
C) Solunum sistemi
D) Dolaşım sistemi

 
12. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

A) Kalp kökenli şoklar
B) Sara krizine bağlı şoklar
C) Kanın damarlarda azalmasına bağlı şoklar
D) Zehirlere bağlı şoklar

 
13. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?

A) Kanamanın hızına
B) Vücutta kanın aktığı bölgeye
C) Kan gurubuna
D) Kişinin fi ziksel durumuna

 
14. Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğu
B) Enfeksiyon
C) Yüksek tansiyon
D) Şok

 
15. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerindendir?

A) Akciğerlere hava ulaşmasını sağlamak
B) Hareketlerin uyumunu ve dengesini sağlamak
C) Kanı süzerek zararlı maddelerden temizlemek
D) Vücut için gerekli kan akımını sağlamak

 
16. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetersizliğine ne denir?

A) Şok
B) Koma
C) Havale
D) Epilepsi

 
17. Kalp masajı dakikada kaç kez yapılmalıdır?

A) 50
B) 100
C) 60
D) 90

 
18. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanmanın belirtilerinden değildir?

A) Nefes alamaz
B) Acı çeker
C) Boğazında bir şey kaldığını söyler
D) Rengi morarmıştır

 
19. Kulak kanamasında ilk yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hasta kanayan kulak yukarıda olacak şekilde yatırılır
B) Hastaya bilinci açıksa şok pozisyonu verilir
C) Sırt üstü yatırılır
D) Kanama hafi fse kulak temiz bir bezle temizlenir

 
20. Dış kanamalarda hangi pozisyon verilir?

A) Koma
B) Yarı oturur pozisyon
C) Şok
D) Yarı yan yatar pozisyon

 
21. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamsının özeliğine uygundur?

A) Kalp atımına uyumlu kesik kesik fışkırır tarzda
B) Sürekli sızıntı şeklinde koyu renkli akan
C) Küçük kabarcıklar şeklinde olan
D) Koyu renkli ven kanamasıdır

 
22. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır?

A) Ambulansta yapılan bir müdahaledir
B) Sağlık personelinin yaptığı müdahaledir
C) İlaçla yapılan müdahaledir
D) İlkyardım eğitimi almış kişinin olay yerinde yaptığı müdahaledir

 
23. Olay yerinde hasta yaralıya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır?

A) Tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
B) Olay yerindeki H/Y arasındaki öncelikli olanları belirlemek
C) Olay yerindeki hasta yaralı sayısını belirlemek
D) Hepsi

 
24. Özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile hangi uygulamada temel yaşam desteğine başlanır?

A) Yüksekten düşmüş travmalı hastalara
B) Suda boğulmalarda
C) Zehirlenmelerde
D) Trafi k kazalarında

 
25. Komadaki bir hasta yada yaralıda hangisi kaybolur?

A) Bilinç
B) Solunum
C) Dolaşım
D) Nabız

 
26. Solunum değerlendirilmesi nasıl yapılır?

A) Ağız ve buruna ayna tutulur
B) Islak parmak hasta/ Yaralının burnuna ve ağzına yaklaştırılır
C) Kulağımızı hasta yaralının kalbine dayayıp dinleriz
D) Bak dinle hisset yöntemi ile

 
27. Bir eli alnına diğer el ile çeneyi geriye doğru itme işlemine ne denir?

A) Baş çene pozisyonu
B) Heimlich manevrası
C) Bak Dinle Hisset yöntemi
D) Rentek manevrası

 
28. Yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

A) Yanan bölge soğuk suyla yıkanmalıdır
B) Oluşan su kesici kesecikler patlatılmalıdır
C) Yoğurt sürülmelidir
D) Ağrı kesici verilmelidir.

 
29. İlkyardımda ABC’nin A’ sı nedir?

A) Bilinç kontrolü
B) Hava yolu açıklığı
C) Dolaşımın sağlanması
D) Bak Dinle Hisset yöntemiyle solunumun değerlendirilmesini

 
30. Kafa ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Bilinci açıksa hastanın hareket etmemesi sağlanır
B) Taşımak gerektiğinde omuzda taşıma tekniği ile taşınmalıdır
C) Yardım geldiğinde hasta yarı oturur poz taşınmalı
D) Kafa ve omurga yaralanmalarında sadece sağlık personeli ilkyardım yapar

 
31. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olan yanlış bir ifadedir?

A) Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder terleme, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler görülür.
B) Ağrı göğüs yada mide boşluğunun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat bölgesinde görülür omuzlara, sol kola, yayılı
C) En çok hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısı şeklinde belirti verir ve bu nedenle bu tür rahatsızlıklarla karıştırılır
D) Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti değişir

 
32. Aşağıdakilerden hangi hasta yaralı taşımada genel kurallardandır?

A) Kısa ve küçük kas grupları kullanılmalıdır
B) Hızlı ve büyük adımlarla yürünmeli adımlar omuzdan daha geniş olmalı
C) Yön değiştirirken ani dönme ve hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Hasta kaldırılırken önce ayak kısmı daha sonra baş tarafı kaldırılır

 
33. Acil yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlkyardım eğitimi görmüş herkes yapabilir
B) Sadece ehliyetli kimselerce (sağlık personeli) yapılır
C) Acil yardım genellikle ilkyardımdan sonra yapılır
D) Tıbbii araç gereç kullanılır

 
34. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı yetişkin ağır hasta için kullanılan en uygun taşıma tekniğidir?

A) kucakta taşıma
B) Sırtta taşıma
C) Omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi)
D) Omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi)

 
35. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?

A) Spor ve iş kazaları
B) Şeker hastalığı
C) Otomobil kazaları
D) Yıkıntı altında kalma

 
36. Isı ile oluşan yanıklarda hangisi yapılmaz?

A) Yaşam belirtileri değerlendirilir
B) Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez
C) Oluşan kabarcıklar patlatılır
D) Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmaz

 
37. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Yarı oturur pozisyon
B) Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu verilir
C) Şok pozisyonu verilir
D) Kanayan kulak üstte kalacak şekilde koma pozisyonu verilir

 
38. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulamasıdır?

A) Hastanın akciğerlerindeki suyu çıkartmalıyız
B) Hastayı sudan çıkarttıktan sonra hemen T Y D başlanır
C) Hastanın midesindeki suyu boşaltırız
D) Sudan çıktıktan sonra heimlich manevrası uygularız

 
39. Kırıklı bir hasta söz konusu ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kırık bulunduğu gibi tespit edilir
B) Kırık düzeltilir
C) Ağrıyı azalmak için ağrı kesici verilir
D) Sıcak uygulama yapılır

 
40. Erişkinlerde dolaşımın değerlendirilmesinde nabız kontrolü nereden yapılır?

A) Şahdamarından
B) Önkol damarından
C) Kol damarından
D) Bacak damarından
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası