Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - I

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirine ait değildir?

A) Sağlık Kuruluşuna haber vermek
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C) Rehabilitasyon merkezlerindeki tedavi
D) Hastane acil servisleri

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda tespit yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalı
B) Tespit sadece kırığın bulunduğu kemiğe yapılmalıdır
C) Kırık nasıl bulunduysa o şekilde tespit edilmeli yerine oturtmaya çalışılmamalıdır
D) Yara varsa üzeri temiz bir bezle katılmalıdır

 
3. Bilinci açık sol ayağı kırık kazazedeyi taşımada hangi yöntem en uygundur?

A) Üç kol ile altın beşik yaparak
B) Dört kol ile altın beşik yaparak
C) Sırtta taşıma
D) İtfaiyeci tekniği ile taşıma

 
4. Temel Yaşam Desteği nasıl bir zeminde yapılmalıdır?

A) Sert ve düz bir zeminde.
B) Yumuşak düz bir zeminde
C) Eğik bir zeminde
D) Hiçbiri

 
5. Kulak, burun, ağız, anüs vb. organlarda olan kanamalar nasıl adlandırılır?

A) Dış Kanamalar
B) İç Kanamalar
C) Doğal deliklerden olan kanamalar
D) Solunum Kanamaları

 
6. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanan tespit için yanlıştır?

A) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
B) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kapatılmalıdır
C) Tespit sadece kırık, çıkık ve burkulmanın olduğu kemiğe uygulanır
D) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır

 
7. Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınan bölgelerden değildir?

A) Göğüste kalp hizasında
B) Adem elmasının iki yanı (şah damarı)
C) Ayak sırtının (üst tarafı) merkezinde
D) Pazı kemiğinde, kolun iç yüzeyinde

 
8. İlkyardımın temel uygulamalarından olan “bildirme” ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bildirim daima bilinç kontrolünden sonra yapılır
B) Boğulmalarda ilkyardımcı tekse, 5 tur kalp masajı - suni solunum yapıldıktan sonra 112 aranır
C) Türkiye’ de acil yardım bildirim numarası 112 dir.
D) Çocuklarda, tek kurtarıcı olduğunda bilinç kontrolünden hemen sonra 112 aranmalıdır.

 
9. Donukların geriye dönülmez biçimde hasara uğraması ile ortaya çıkan donuk biçimi hangisidir?

A) İkinci derece donuk
B) Dördüncü derece donuk
C) Birinci derece donuk
D) Üçüncü derece donuk

 
10. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden biri değildir?

A) Adale krampları
B) Güçsüzlük
C) Sinirlilik
D) Parlak ve soğuk deri

 
11. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım için yanlıştır?

A) Hastanın ve kendimizin güvenliğini garantiye almalıyız
B) Hastanın akciğerindeki suyu çıkartmalıyız
C) İlkyardımcı tek değilse, bilinç kontrolünden hemen sonra 112 aratılmalıdır
D) İlkyardımcının yakınında kimse yoksa 5 tur kalp masajı ve suni solunum yapıldıktan sonra 112 aranır

 
12. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan ilkyardım uygulamalarından değildir?

A) Gerekirse bası noktalarına bastırılır
B) Kanayan yere temiz bir bezle bastırılır
C) Kanayan bölge havaya kaldırılır
D) Kanama yavaşlasın diye kanayan bölgeye buz konur.

 
13. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Hasta hemen yatar pozisyona alınarak dinlenmesi sağlanır
B) Hastaya hemen kalp masajı ve suni solunum yapılır
C) Hastaya koma pozisyonu verilerek dinlenmesi sağlanır.
D) Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım edilir.

 
14. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardandır?

A) Daha kısa ve küçük kas grupları kullanılmalıdır.
B) Hastayı kaldırırken önce ayak tarafı sonra baş tarafı kaldırılmalıdır.
C) Hızlı ve uzun adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş olmalıdır
D) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır..

 
15. Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Yaralı bölge hareket ettirilerek kanlanması sağlanır
B) Batan diken varsa ve görülüyorsa çıkartılır
C) Etkilenen bölge ovulmalıdır
D) Hastaya hemen koma pozisyonu verilir.

 
16. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırıklarında ilkyardım uygulaması değildir?

A) Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır.
B) Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır
C) Derhal tıbbi yardım istenmeli (112)
D) Hastaya kuduz ve/veya tetanos aşısı yapılmalıdır.

 
17. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düşmesinin nedenlerinden değildir?

A) Şeker hastalığı tedavisine bağlı
B) Uzun egzersizler sonrası
C) Çok şekerli besinler yemek
D) Barsak ameliyatı geçirenlerde yemek sonrası

 
18. Bayılan bir kişiye uygulanacak ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Sırt üstü yatırılarak ayakları kaldırılmadan uzatılır.
B) Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
C) Hastanın kusması varsa şok pozisyonu verilir
D) Bayılan bir kişiye ağır bir koku koklatılmalıdır

 
19. Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Hasta/yaralı çok sıcak bir ortama hatta mümkünse sobanın yanına getirilmelidir.
B) Sıcak içecekler verilmez
C) Su toplamış bölgeler patlatılarak, krem sürülür.
D) Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır.

 
20. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılan ilkyardım işlemlerindendir?

A) Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır.
B) Yanık bölge en az 20 dakika buz altında tutulur.
C) Su toplamış yerler patlatılarak hastanın acı çekmesi engellenmelidir.
D) Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler sürülmelidir.

 
21. Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?

A) Sindirim sistemi bozuklukları
B) Sinir sistemi bozuklukları
C) Solunum sistemi bozuklukları
D) Dolaşım sistemi bozuklukları

 
22. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A) Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder, terleme, mide bulantısı, kusma gibi bulgular görülür.
B) Ağrı; göğüs yada mide boşluğunun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat bölgesinde görülür.
C) En çok hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısı şeklinde belirti verir
D) Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişir

 
23. Aşağıdakilerden hangisi araç içindeki yaralıyı taşıma(RENTEK manevrası) tekniği ile ilgili olarak doğrudur?

A) Tehlike söz konusu olmasa bile kanamalara müdahale etmek için rentek uygulanır.
B) Rentek manevrasında bilinç kontrolüne gerek yoktur.
C) Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşılır. Bir eliyle kolunu, diğer eliyle de çenesini kavrayarak boyun tespit edilir.
D) Rentek manevrası yaralının rahat nefes alması için yapılır.

 
24. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’si için doğrudur?

A) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi- Solunumun değerlendirilmesi- Kan dolaşımının sağlanması
B) Hastaya koma pozisyonu verilmesi- solunumun değerlendirilmesi - Nabız alınması
C) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi-Susamış hastaya su verilmesi-Hastanın taşınması
D) Hastaya şok pozisyonu vermek-Baş-çene pozisyonu verilmesi-Turnike uygulamak

 
25. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Bilinç açıksa yarı oturur pozisyon verilmelidir.
B) Her hangi bir tehlike söz konusu olmasa bile rahat nefes alması için koma pozisyonu verilir..
C) Bu hastalara boyun ağrısı için boyuna soğuk uygulama yapılır
D) Her hangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir

 
26. İkincil değerlendirme için hangisi doğrudur?

A) Baş ve yüzde yaralanma veya morluk varlığına bakılır.
B) Boyunda hassasiyet, şişlik ve şekil bozukluğu var mı diye bakılır
C) Kol ve bacaklarda kuvvet, his kaybı, ağrı şişlik var mı diye bakılır.
D) Hepsi

 
27. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanması olan kimseye uygulanan ilkyardımdır?

A) Heimlich manevrası
B) Rentek manevrası
C) Öksürmeye teşvik etmek
D) Şok pozisyonu

 
28. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir?

A) Hasta serin ve havadar bir yere alınır
B) Üzeri örtülür
C) Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir
D) Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa sıvı verilebilir

 
29. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

A) Baş-çene pozisyonu verilerek
B) Dil dışarı çekilerek
C) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenerek
D) Baş yana çevirilerek

 
30. Elektrik yanıklarında ilk yapılacak işlem nedir?

A) Elektrik akımı kesilir
B) Hasta istirahat ettirilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) 112 haber verilir

 
31. Aşağıdaki hangi durumda turnike uygulanamaz?

A) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
B) Birden fazla kanaması olan yaralı var tek ilkyardımcı bulunuyorsa
C) Uzuv kopması varsa
D) Solunumu durmuş ise

 
32. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Hemen yatar pozisyona alarak dinlenmesi sağlanır
B) Hemen hastaya suni solunum ve kalp masajı yapılır
C) Hastaya koma pozisyonu verilir
D) Hastaya yarı oturur pozisyon verilerek varsa kullandığı ilaçlar verilir

 
33. Baygınlık geçiren hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu verilir
C) Yarı oturur pozisyon
D) Yüzükoyu yatırılır

 
34. Vücuda yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cisim çıkarılarak bası yapılır
B) Ağızdan sıvı verilir
C) Batan bölgenin üzerine turnike yapılır
D) Batan cisim sabitlenir

 
35. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli omurga yaralanması olarak değerlendirilmez?

A) Yüksek yerden düşmüş yaralı
B) Trafi k kazası geçirmiş yaralı
C) Yerde yatan bilinçsiz ve kimsesiz hasta
D) yüksek tansiyonlu olan bilinçli hasta

 
36. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulaması için doğrudur?

A) Bütün kanamalarda turnike uygulanır
B) Turnike etkili olsun diye ince ip kullanılmalıdır
C) Turnike uzuv kopmalarında da uygulanır
D) Sadece hastanın solunumu durmuş ise turnike uygulanır

 
37. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanığın özeliğidir?

A) İçinde su dolu kabarcıklar vardır
B) Derinin tüm tabakaları yanmış kaslar sinirler etkilenmiştir
C) Beyaz görünümden siyah görünüme kadar aşamaları vardır
D) Deride kızarıklık ağrı ödem vardır, hiçbir şey yapılmasa bile 48 saate kendiliğinden iyileşir

 
38. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmasın ilkyardım ilkelerinden biridir?

A) Hastaya şok pozisyonu verilir
B) Bağırsaklar dışarıya çıkmış ise kesinlikle içeri itilmez üzeri temiz nemli bir bezle örtülür
C) Sıvı kaybını önlemek için ağızdan sıvı verilir
D) Mikrop kapmasın diye bağırsaklar hemen içeriye itilir

 
39. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

A) Baş çene pozisyonu verilir
B) Solunum yaparak
C) bak dinle hisset yöntemi ile
D) Bilincini kontrol ederek

 
40. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Hastaya şok pozisyonu verilir
B) Hasta ya koma pozisyonu verilir
C) Naylon poşet sarılmış bir bezle hava almayacak şekilde kapılır, konan bezin bir köşesi açık bırakılır
D) Ağızdan bol bol sıvı verilir
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası