Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - H

 

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

A) Hava yolunun açılması
B) Suni solunum
C) Kalp masajı
D) Kanama kontrolü

 
2. Gaz zehirlenmelerinde yapılması doğru olan uygulama nedir?

A) Hasta temiz havaya çıkarılır
B) ABC değerlendirilir
C) Yarı oturur pozisyonda tutulur ve 112 den yardım istenir
D) Hepsi doğru

 
3. Elektrik yanıklarında/çarpmalarında ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik şalteri indirilir
B) Hasta/yaralının hareket etmesi engellenir
C) Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
D) Hepsi doğru

 
4. Kan şekeri düşüklüğünde ilk yapılacak işlem nedir?

A) Hemen şeker veya şekerli içecekler verilmelidir
B) Bilinci yerinde değilse şok pozisyonu verilmelidir
C) İnsülin kullanıyorsa almasına yardımcı olunur
D) İnsülin kullanıyorsa almasına yardımcı olunur

 
5. Hasta/yaralı da tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?

A) Dokunulmaz.
B) Öksürmeye teşvik edilir
C) Heimlich manevrası uygulanır
D) Yarı oturur pozisyon verilerek rahatlatılır.

 
6. Kanamalarda yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
B) Koma pozisyonu verilir.
C) Elle yada temiz bir bezle kanayan yere baskı uygulanır
D) Basınç noktalarına basınç uygulanır

 
7. Açık kırığın tanımına uyan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık uçları deri dışındadır
B) Kırık uçlar deri altındadır
C) Kırık bölgede yara yoktur
D) Kırık bölgede kanama yoktur

 
8. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir
B) Çıkık yerine oturtulur
C) Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir
D) Hepsi

 
9. Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir?

A) Ağrı
B) Kanama
C) Yara içinde yabancı cisim
D) Yara kenarının ayrılması

 
10. Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmada, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkartmak gerekmektedir?

A) Yaralı sıkışmış ise
B) Yaralının solunumu ve kalbi durmuş ise 
C) Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanama var ise
D) Yaralının kol ve bacak kemiklerinde kırık var ise

 
11. Ateşli havalede aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

A) Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır
B) Oda sıcaklığında bir küvete sokulur
C) Uygulamalara rağmen ateş düşmüyorsa antibiyotik ve ateş düşürücü ilaç verilir
D) Tıbbi yardım istenir

 
12. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında ki kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir?

A) Bayılma
B) Şok
C) Havale
D) koma

 
13. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir?

A) Açık kırık
B) Spiral Kırık
C) Parçalı Kırık
D) Kapalı Kırık

 
14. Kalp-Damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kanlanma yapamaması nedeni ile aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir?

A) Yarı oturur pozisyon
B) Koma pozisyonu
C) Şok Pozisyonu
D) Heimlich manevrası

 
15. Üzerinde su kabarcıkları olan bir yanıkla karşılaşıldığında ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?

A) Hemen kabarcıklar patlatılmalıdır
B) Yanık merhemi sürülmelidir
C) Yanıklı bölge su kabarcıkları patlatılmadan dikkat ederek bol su ile yıkanmalı ve sonra temiz bir bezle sarılmalıdır
D) Hiçbir şey yapmadan temiz bir bezle sarılmalıdır

 
16. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biridir.

A) Acil yardım sırasında verilecek ilaçları bilmek
B) Hastaya müdahalesi bittikten sonra acil servisi aramak
C) İyi bir iletişim becerisine sahip olmak
D) Çevresindekileri yok sayarak, tek başınaymış gibi hızlıca hastaya müdahale etmelidir

 
17. Kafa ve omurga yaralanmalarında Hasta / Yaralı nasıl taşınmalıdır?

A) Çarşafla
B) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir
C) Kucakta
D) Altın beşik yöntemi ile

 
18. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamasıdır?

A) Turnike uygulanır
B) Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik torbaya yerleştirilir
C) Kopan parçanın konduğu torba buzlu su içeren ikinci bir torbanın içine konulur
D) Hepsi doğru

 
19. Tıkanması olan ve zorla konuşarak yardım isteyen hastaya nasıl ilkyardım uygulanır?

A) Heimlich Manevrası
B) Rentec manevrası
C) Rentec manevrası
D) Öksürmeye teşvik edilir

 
20. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Hasta hemen yatar pozisyona alınarak dinlenmesi sağlanır
B) Hastaya hemen suni solunum ve kalp masajı yapılır
C) Hastaya koma pozisyonu verilerek dinlenmesi sağlanır
D) Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım edilir.

 
21. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?

A) Kafa travması
B) Kanamaya bağlı fazla kan kaybı
C) Beyin enfeksiyonları
D) Yüksek ateş

 
22. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

A) Tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
B) Olay yerindeki hasta / yaralının sayısını belirlemek
C) Olay yerinde hasta / yaralının türlerini belirlemek
D) Hepsi

 
23. Yutkunma öksürük gibi refl ekslerin kaybolması dışarıdan gelen uyarılara tepkilerin azalması ya da kaybolmasına ne denir?

A) Koma
B) Şok
C) Bayılma
D) Havale

 
24. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?

A) Hareketle artan ağrı
B) Şekil bozukluğu
C) Hareket kaybı
D) Hepsi doğru

 
25. Kulaktan gelen kan, sıvı gibi durumlarda ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır.?

A) Kulağa tampon tıkanır
B) H/Y yüzü yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatırılır
C) Kazazede kanamayan kulak tarafına yatırılır
D) Kanayan kulak kepçesi üzerine gaz bezi yerleştirilerek hasta kanayan kulak tarafına yatırılır.

 
26. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yanıklar içerisinde yer almaz?

A) Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar
B) Asit ve alkali madde ile oluşan yanıklar
C) Donma sonucu oluşan yanıklar
D) Sürtünme ile oluşan yanıklar

 
27. Toplardamar kanamasının özelliği nedir?

A) Fışkırır gibi kesik kesik akar, açık renklidir.
B) Küçük kabarcıklar şeklindedir
C) Kalp atımları ile uyumludur.
D) Koyu renkli ve sürekli akan biçimdedir

 
28. Vücuda yabancı cisim batmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cisim çıkarılır ve bası yapılır
B) Ağızdan sıvı verilir
C) Batan bölgenin üstüne turnike yapılır
D) Cisim sabitlenir

 
29. Yanıkta yapılacak ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastanın paniğe kapılması ve koşması engellenir
B) Yanık bölge üzerine salça, diş macunu vs sürülmez
C) Yanıklı bölge en az 20 dk. Süre ile buz altında tutulur
D) Yaşam bulguları değerlendirilir

 
30. Donuklarda ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Donan kişi normal ısılı bir odaya alınır
B) Bilinci yerindeyse sıcak, şekerli içecekler verilir
C) Donan bölgeye sıcak uygulama ve masaj yapılır
D) Su toplamış bölgelerin üzeri kapatılır, oluşan kabarcıklar patlatılmaz

 
31. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

A) Kalp kökenli şoklar
B) Sara krizine bağlı şoklar
C) Kanın damarlarda azalmasına bağlı şoklar
D) Zehirlere bağlı şoklar

 
32. Aşağıdakilerden hangisi yürüyemeyen yada bilinci kapalı bir yetişkin hasta için kullanılan en iyi taşıma tekniğidir?

A) Kucakta taşımak
B) İlkyardımcının omuzundan destek alarak taşıma
C) Sırtta taşıma
D) Omuzdan taşıma

 
33. En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?

A) Toplardamar kanamaları
B) Kılcaldamar kanamaları
C) Atardamar kanamaları
D) Hepsi

 
34. Donma tehlikesi geçiren kişide hangi uygulama doğrudur?

A) Donan bölge iyice ovulmalıdır
B) Donan bölge sıcak su ile yıkanmalıdır
C) Kişi ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir
D) Kişi istirahat ettirerek uyuması teşvik edilir.

 
35. Kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal madde en kısa sürede, tazyiksiz akar su altında en az 15-20 dk. bol su ve sabunla yıkanarak deriden uzaklaştırılır
B) Kimyasal madde ile bulaşmış giysiler çıkarılır
C) Kimyasal madde toz türü bir madde ise önce toz madde fırçayla deriden uzaklaştırılır, sonra yıkanır
D) Hepsi

 
36. Elektrik yanıklarında ilkyardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişinin derhal elektrik akımı ile teması kesilir
B) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
C) Yaralı hareket ettirilmez, mutlaka hastaneye gönderilir
D) Yaralı bol soğuk su ile yıkanır

 
37. Aşağıdakilerden hangisinde yetişkin bir hastada solunum sayısı, nabız sayısı, ortalama vücut sıcaklığı doğru olarak verilmiştir? 

A) Solunum sayısı Nabız sayısı Vücut sıcaklığı 15-30 50-80 36,5
B) Solunum sayısı Nabız sayısı Vücut sıcaklığı 12-20 60-100 36,5
C) Solunum sayısı Nabız sayısı Vücut sıcaklığı 20-40 30-50 37,5
D) Solunum sayısı Nabız sayısı Vücut sıcaklığı 30-40 80-110 35,5

 
38. Burkulmalarda ilkyardım uygulaması için doğru seçenek hangisidir?

A) Burkulan eklem vücuttan aşağıda tutulur
B) Ekleme bandaj ve soğuk uygulama yapılır
C) Ekleme sıcak uygulama yapılır
D) Ekleme hareket yaptırılır

 
39. Solunumu ve dolaşımı olduğu halde bilinç kaybı olan hastalara hangi pozisyon verilir?

A) Hiçbir şey yapmadan ambulans beklenir.
B) Hasta yarı oturur vaziyette dinlenmesi sağlanır
C) Hastaya koma pozisyonu verilmelidir
D) Hastaya şok pozisyonu verilir

 
40. Akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sokulan bölge hareket ettirilmez
B) Sokulan yer dikey olarak kesilerek emilir
C) Sokulan bölgeye sıcak uygulama yapılır
D) ısırılan bölge kalp hizası üstünde tutulur
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası