Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - G

 

 

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

 

1. Solunumun değerlendirilmesi nasıl yapılır?

A) Ağız ve buruna ayna tutulur
B) Islak bir parmak Hasta/Yaralının ağız ve burnuna yaklaştırılır
C) Kulağımızı Hasta / Yaralının göğsüne dayayıp dinlenir
D) Bak-dinle hisset yöntemi ile

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?

A) Spor ve iş kazaları
B) Şeker hastalığı
C) Otomobil kazaları
D) Yıkıntı altında kalma

 
3. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

A) Düşme veya şiddetli darbe
B) Zehirlenme
C) Aşırı alkol, uyuşturucu
D) Sıcak, yorgunluk

 
4. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardımda yanlıştır?

A) Kendimizin can güvenliğini sağlamalıyız
B) Hastanın akciğerlerindeki suyu çıkartmalıyız
C) İlkyardımcı tek değilse bilinç kontrolünden sonra hemen 112 aranmalı
D) İlk yardımcı tekse 5 tur kalp masajı ve suni solunumdan sonra 112 aramalı

 
5. Aşağıdakilerden hangisi solunum değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Hastanın solunumu 10 saniye süre ile değerlendirilir
B) Solunumu hastanın ağız ve burnuna kulağımızı yaklaştırarak dinleriz
C) Solunum için hastanın nabzına bakılır
D) Kişi yanağınla nefesi hissetmeye çalışır

 
6. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer alır?

A) Yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak
B) H/Y yı en iyi hastaneye götürmek
C) H/Y nn yakınlarına haber vermek
D) H/Y ya ilaç temin etmek

 
7. Aşağıdakilerden hangisi, tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır?

A) Hemlich manevrası
B) Şok pozisyonu vermek
C) Koma pozisyonu vermek
D) Öksürmeye teşvik edilir

 
8. Rentek manevrası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rentek manevrası uygulamadan önce bilinç kontrolü yapılır
B) Rentek manevrasında hastanın omuriliğine zarar verilmemesi çok önemlidir
C) Rentek manevrasında ilkyardımcı kendi güvenliğini göz önünde tutmalıdır
D) Rentek manevrası kaza sonucunda nefes alan hastanın rahat oturması için yapılır

 
9. Aşağıdakilerden hangisi havale sebebi değildir?

A) Kafa travmalarına bağlı beyin travması
B) Üşüme
C) Beyin enfeksiyonları
D) Yüksek ateş

 
10. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?

A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) Kırık

 
11. Bazı sebeplerden dolay kalp damar sisteminin organlara yeterli kanlanma yapamaması nedeniyle aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir?

A) Hastanın çenesi yukarıya kaldırılır
B) Hasta sırt üstü yatırılıp ayakları yukarı kaldırılır
C) Hasta yarı oturur pozisyona alınır
D) Hasta sırt üstü yatırılıp üzeri örtülür

 
12. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

A) Baş-çene pozisyonu sağlanır
B) Dil dışarı çekilir
C) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
D) Baş yana çevrilir

 
13. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği için yanlıştır?

A) İlkyardımcı ilk olarak kendinin veya hastanın güvenliğinden emin olmalıdır
B) Hasta sert bir zemine yatırılır
C) Bilinç kontrolü hastaya dokunmadan hastaya iyi misiniz diye sorularak yapılır
D) Ağız içi kontrol edilir yabancı cisim varsa çıkarılır

 
14. Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır
B) Cisim çıkarılarak yara sarılır
C) Yaralının sırt üstü yatması sağlanır
D) Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır

 
15. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmaları ile ilgili ilkyardım uygulamalarında yanlıştır?

A) Hasta yatar pozisyonda tutulur
B) Sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılır
C) Akrebin soktuğu yere kan dolaşımını engelleyecek şekilde bandaj yapılır
D) Yara üzerinde hiçbir girişimde bulunulmaz

 
16. İçinde su dolu kabarcıkla birlikte ağrı olması hangi tip yanığı belirtir?

A) Birinci derecede
B) İkinci derecede
C) Üçüncü derecede
D) Dördüncü derecede

 
17. Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasında ilkyardımda yanlıştır?

A) Derinin üzerinde arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır
B) Alerjisi olanlarda tıbbi yardım istenir
C) Eğer arı ağızdan sokmuşsa nefes alması güçleşiyorsa buz emmesi sağlanır
D) Sıcak uygulama yapılır

 
18. Turnike uygulaması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Turnike uzvun koptuğu yere en yakın deri bütünlüğü bozulmamış tek kemiğe uygulanır
B) Turnikenin yapıldığı zaman kayıt edilir
C) Turnike etkili olsun diye ince esneyen materyal ile uygulanır
D) Turnike uygulanacak malzemenin genişliği en 8-10cm olmalıdır

 
19. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde suni solunum için doğrudur?

A) Bebeklerde suni solunum 5 kurtarıcı solunumla başlanır
B) Bebeklerde suni solunum hem ağzı hemde burnu alacak şekilde olmalıdır
C) Bebeklerde suni solunum kalp masajı oranı 30:5 dir
D) “Bebeklerde suni solunum sırasında verilen havanın dışarıya çıkması beklenmez”

 
20. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
B) Organlara dokunulmaz, üzeri nemli bir bezle örtülür
C) H/Y yüzükoyun pozisyonda yatırılır
D) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir

 
21. Sara krizinde ilkyardımda hangisi yanlıştır?

A) Hasta bağlanmaya çalışılmaz
B) Kendisini yaralamamasına dikkat edilir
C) Sıkan giysiler gevşetilir
D) Kilitlenen çeneler açılmaya çalışılır

 
22. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerindendir?

A) Akciğerlere hava ulaşmasını sağlamak
B) Hareketlerin uyumunu ve dengesini sağlamak
C) Vücut için gerekli kan akımını sağlamak
D) Kanı süzerek zararlı maddelerden temizlemek

 
23. Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Pamukla tampon yapılmalıdır
B) Sırtüstü yatırılmalıdır
C) Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır
D) Başı geriye yatırılmalıdır

 
24. Koma pozisyonu hangi durumda verilir?

A) H/Y nın 1. derecede yanığı varsa
B) H/Y olayın nasıl olduğunu anlatabiliyorsa
C) H/Y nın kolu kanıyorsa
D) H/Y nın bilinci yok, solunumu var ise

 
25. BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi içinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

A) Şah damarından nabız kontrolü yapmak
B) Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
C) Hasta / yaralının soluk alıp verişini dinlemek
D) Hasta / yaralının nefesini yanaklarımızla hissetmeye çalışmak

 
26. Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hayat kurtarmak amacı ile yapılır
B) Solunumu ve kalbi durmuş hastaya yapılır
C) Zorda kaldı mı ilkyardımcı yüzüstü olan kimseye suni solunum yaptırabilir
D) Suni solunum ile akciğerlere oksijen gitmesi sağlanır

 
27. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım uygulaması değildir?

A) Suni solunum yapmak
B) Kanayan bölgeye baskı yapmak
C) Ağrı kesici vermek
D) Kırıkları sabitlemek

 
28. Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda sık görülür?

A) 6 ay 6 yaş arası çocuklarda
B) İlkokul çocuklarında
C) Her yaşta
D) 1 yaşına kadar olan bebeklerde

 
29. Aşağıdaki hangi durumda turnike uygulanmaz?

A) Çok sayıda yaralı ve tek ilkyardımcı varsa kanamayı durmak için
B) Solunumu durmuş hastalarda
C) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
D) Uzuv kopmalarında

 
30. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir?

A) Hasta serin ve havadar bir yere alınır
B) Üzeri örtülür
C) Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir
D) Bulantısı yoksa ve bilinci

 
31. Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilkyardım uygulamalarından değildir?

A) H/Y soğuk ortamdan uzaklaştırılır
B) Donmuş yerler ovularak ısıtılır
C) Islanmış olan giysiler çıkartılır
D) H/Yaralıya sıcak içecekler verilir

 
32. Koma pozisyonu nasıl olmalıdır?

A) Sırt üstü ayaklar 30 cm yüksekte
B) Yarı oturur pozisyonda
C) Yarı (yan) yatar pozisyon
D) Yüz üstü pozisyon

 
33. Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur?

A) Bilinç
B) Solunum
C) Dolaşım
D) Nabız

 
34. H/Y nın ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir?

A) Solunum yolu açıklığının kontrolü
B) Dolaşımın değerlendirilmesi
C) Bilinç durumunun değerlendirilmesi
D) Solunumun değerlendirilmesi

 
35. Bebeklerde bilinç kontrolü nereden yapılır?

A) Seslenerek
B) Omuzdan sarsarak
C) Topuktan uyararak
D) Koltuk altından uyararak

 
36. Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır?

A) Kalp
B) Mide
C) Kas
D) Beyin

 
37. Deri yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) 15-20 dk. Deri bol su ile yıkanır
B) 112 aranır
C) Giysiler çıkartılır
D) Hepsi

 
38. Kırık tespiti sırasında neye dikkat edilmelidir?

A) Yaralı bölge sabit tutulmalıdır
B) Açık yara varsa önce üzeri kapatılmalıdır
C) Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir
D) Hepsi

 
39. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?

A) Kanamanın hızına
B) Vücutta aktığı bölgeye
C) Kan grubuna
D) Kişinin fi ziksel durumuna

 
40. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir.?

A) Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu
B) Kanayan kulak üstte kalacak şekilde koma pozisyonu
C) Yarı oturur pozisyon
D) Şok pozisyonu
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası