Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - F

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır?

A) Çok sayıda yaralı varsa ilk yardımcı tek ise
B) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa
C) Uzuv kopması durumunda
D) Hepsi

 
2. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batmasın’ da ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

A) Gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz
B) Batan cisim çıkarılmaz
C) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz
D) Göz ovularak cismin çıkması sağlanır

 
3. Solunumu olduğu halde, bilinci yerinde olmayan sözlü ve ağrılı uyarılara tepki vermeyen hastalara hangi pozisyon verilir?

A) Hiç bir şey yapmadan ambulans beklenir
B) Hastaya yarı oturur pozisyon verilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) Hastaya şok pozisyonu verilir

 
4. Trafik kazalarında yaralıyı gerekli hallerde hangi yöntem ile çıkarılır?

A) Rentek manevrası ile
B) Şok pozisyonu ile
C) Koma pozisyonu ile
D) Hiçbiri

 
5. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasın ilkyardım ilkelerinden biridir?

A) Turnike uygulanmalıdır
B) Zehir yavaş yayılsın diye sokmanın bulunduğu bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalıdır
C) Sokmanın bulunduğu bölge hareket ettirilmez
D) Sokmanın bulunduğu bölge ovulmalıdır

 
6. Aşağıdakilerden hangisi hastanın değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

A) İlkyardımın önceliklerini belirlemek
B) Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
C) Güvenli bir müdahale yapmak
D) Hepsi

 
7. Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmenin içinde yer almaz?

A) Baş-çene pozisyonunu vermek
B) Kol ve bacak muayenesi
C) Boyun muayenesi
D) Baş muayenesi

 
8. Solunumun değerlendirilmesi ne kadar süre ile yapılmalıdır?

A) 10 saniye
B) 15 saniye
C) 1 dakika
D) 20 saniye

 
9. 1. Derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Deride içi su dolu kabarcıklar
B) Deride kızarıklık
C) Yanık bölgede şişlik (ödem )
D) Ağrı

 
10. İlkyardıma nerede başlanır?

A) Hastane acil servislerinde
B) Ambulansta
C) Olay yerinde
D) Sağlık Ocağında

 
11. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait değildir?

A) Böbrek
B) Mide
C) Pankreas
D) Dil ve dişler

 
12. Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5:2
B) 10:2
C) 30:2
D) 10:1

 
13. En sık rastlanan zehirlenme çeşidi hangisidir?

A) Sindirim yoluyla
B) Solunum yoluyla
C) Cilt yoluyla
D) dolaşım yoluyla

 
14. İlkyardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlık görevlisi yardımı sağlanıncaya kadar yapılır
B) Hayatın kurtarılması yada durumun kötüleşmesini engellemek amacı ile yapılır
C) Gerekirse ilaç kullanılır
D) Herhangi bir kaza durumunda yada yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda yapılır

 
15. İlkyardımcı için hangi özellik yanlıştır?

A) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır?
B) Sakin olmalıdır
C) Gerektiğinde kendini tehlikeye atmalıdır
D) Çevredeki kişileri organize edebilmelidir

 
16. Aşağıdakilerden hangi dolaşım sistemine aittir?

A) Böbrek
B) Kan damarları
C) Akciğerler
D) Karaciğer

 
17. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

A) Hava yolunun açılması
B) Suni solunum
C) Kalp masajı
D) Kanama kontrolü

 
18. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?

A) Hafi f ısırıklar önce 5 dakika soğuk sabunlu suyla yıkanır.
B) Yaranın üzeri temiz bir bezle kapanır
C) Hastaya hemen tetanos ve kuduz aşısı yapılır
D) Ciddi bir yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bezle baskı uygulayarak, kanama durdurulur

 
19. Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken nedir?

A) Bilinç kontrolü yapılır
B) Solunum yolu açıklığı sağlanır
C) Solunum kontrolü yapılır
D) Kalp masajı yapılır

 
20. Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlıdır?

A) Kanamanın hızına
B) Vücutta kanın aktığı bölgeye
C) Kanamanın miktarına
D) Hepsi

 
21. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak.
B) Hasta yada yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek.
C) Hastaya derhal ilaç temin edip, ilaç vermek.
D) İyileşmeyi kolaylaştırmak

 
22. Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerin hangisi kullanılır?

A) Bir elin topuğu ile
B) 4 parmak ile
C) 2 elle
D) 2 parmak ile

 
23. Kanamalarda yapılacak ilk işlem hangisidir?

A) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
B) Koma pozisyonu verilir.
C) Elle yada temiz bir bezle kanayan yere baskı uygulanır.
D) Basınç noktalarına basınç uygulanır

 
24. Kalp kasılmasına bağlı olarak kesik kesik fışkırır tarzda görülen kanama aşağıdakilerden hangi damar tipine özgüdür?

A) Toplardamar
B) Atardamar
C) Kılcaldamar
D) Hepsi

 
25. 112 aranması ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Sakin olmalı yada sakin olan birinin aranması sağlanmalı.
B) 112 arayan kimse adını ve telefon numarasını tam olarak vermelidir.
C) Vakit kaybı olmasın diye 112 merkezinden sorulan sorulara tam ve net cevap verilmez.
D) Hasta sayısı ve durumları iyice bildirilmelidir

 
26. Aşağıdakilerden göğüs ağrısın da ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

A) Hastaya hemen yarı oturur pozisyon verilir
B) Derhal yürütülerek hastaneye götürülür
C) Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardımcı olunur
D) Hastanın ABC si kontrol edilir

 
27. İlkyardımda hasta yada yaralıya yapılacak ilk işlem hangisidir?

A) Bilinç kontrolü
B) Hava yolu açıklığının sağlanması
C) Solunum desteği
D) Dolaşım desteği

 
28. Aşağıdakilerden hangisi bağırsakları açığa çıkaran karın yaralanmalarında ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Bağırsaklar dışarıda ise hemen yerine itilmelidir
B) Ağızdan sıvı verilerek sıvı ihtiyacının giderilmesi
C) Bağırsaklara dokunmadan nemli bir bezle üzeri örtülmesi
D) Yaralıya yan yatar pozisyon verilmesi

 
29. Göğüs ağrısı olan hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu
C) Sırt üstü yatar pozisyonu
D) Yarı oturur pozisyonu

 
30. Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden olmayan hangisidir?

A) Göz bol su ile yıkanır
B) Kirpik, toz vb. görülüyorsa temiz bir bezle alınır.
C) Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır
D) Cisim batmışsa çıkartılmaz

 
31. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Dilin geriye kaçarak hava yolunu tıkaması engellenir
B) Ağız kontrolü önce göz ile yapılır
C) Tüm bu hareketler yumuşak şekilde yapılmalıdır
D) Önce baş çene pozisyonu verilir daha sonra ağız içi kontrol edilir

 
32. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir
B) Çıkık yerine oturtulur
C) Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir
D) Hepsi

 
33. Kısa süreli yüzeysel bilinç kaybına ne denir?

A) Koma
B) Bayılma
C) Havale
D) Sara

 
34. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalardaki ilkyardım uygulamalarından değildir?

A) Gerekirse bası noktasına bası yapılır
B) Kanayan yere temiz bir bezle bastırılır
C) Kanayan bölge yukarı kaldırılır
D) Kanama yavaşlasın diye kanayan yere buz konur

 
35. Sara krizinde ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

A) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
B) Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.
C) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır.
D) Kolonya, soğan vb. koklatılmaz.

 
36. Gaz ile oluşan solunum yolu zehirlenmelerinde ilkönce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
B) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır.
C) Yarı oturur pozisyonda tutulur.
D) Hepsi

 
37. Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Yaşam bulguları değerlendirilir
B) Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez
C) Oluşan kabarcıklar patlatılır
D) Yanıklı bölgelere bandaj yapılmaz

 
38. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilkyardım kurallarından biri değildir?

A) Hasta serin bir yere alınır
B) 112 aranıp yardım istenir
C) Bilinci açıksa ağızdan hiçbir şey verilmez
D) Kusma varsa başı yan çevrilip yatırılır

 
39. Olay yeri kaza mahallinde hangisi yapılmaz?

A) Gerekirse ortam havalandırılır
B) Hasta bilgi sahibi olsun diye yarası gösterilir
C) Hastanın ısısı kaybını önlemek için hasta sıcak tutulur
D) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde beklenir

 
40. Acil yardım için hangisi yanlıştır?

A) Sadece eğitim görmüş kişiler (ehliyetli) yapar
B) Acil yardım genelde ilkyardımdan sonra yapılır
C) İlk yardım eğitimi görmüş herkes yapabilir
D) Tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılır
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası