Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - E

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kırık çıkık burkulmalarda uygulanan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Açık yara varsa önce yaranın üzeri kapatılır
B) Atele alınır
C) Atele almak için kırık düzeltilir
D) Şişliği azalmak için kalp seviyesinden yukarıda tutulur

 
2. Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

A) Yanık
B) Yara
C) Kanama
D) Açık kırık

 
3. Deniz canlıları sokmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Sıcak uygulama yapılır
B) Soğuk uygulama yapılır
C) Hareket ettirilerek kanlanması sağlanır
D) Ovularak kanlanması sağlanır

 
4. Göze metal cisim kaçmasın ilkyardım olarak ne yapılır?

A) Batan cisim görülüyorsa çıkarılır
B) Göz ovulur
C) Göz su ile yıkanır
D) Göz kapatılarak hastaneye gönderilir

 
5. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi zehirlenmelerinde ilk yapılacak işlem hangisidir?

A) Temiz havadar bir yere çıkarılır
B) Yoğurt verilir
C) Şok pozisyonu verilir
D) Koma pozisyonu verilir

 
6. Yarada hava alma görüntüsü varsa açık pnömotoraksa hangi tip yaralanmadır?

A) Delici karın yaralanması
B) Delici göğüs yaralanması
C) Ezikli yaralanma
D) Omurga yaralanması

 
7. Dokulara yeterli miktarda oksijen gitmemesi sonucu oluşan doku bozulmasına ne denir?

A) Boğulma
B) Şok
C) Koma
D) Bayılma

 
8. Araç içindeki yaralı hangi yöntem ile dışarıya çıkarılır?

A) Heimlich manevrası
B) Rentek manevrası
C) Yarı oturur şekilde
D) Altın beşik yöntemi ile

 
9. Zehirlenme sonucu mide bulantısı, kusma, karın ağrısı varsa hangi sistem etkilenmiştir?

A) Solunum sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Boşaltım sistemi

 
10. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanmada ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Heimlich manevrası
B) Rentek manevrası
C) Öksürmeye teşvik etme
D) Su verilir

 
11. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteğinde doğru sıralamadır?

A) Bilinç+hava yolu açıklığı+ solunum+ dolaşım
B) Bilinç+ havayolu açıklığı+ dolaşım+ solunum
C) Bilinç+ solunum+ hava yolu açıklığı+ dolaşım
D) Bilinç+ dolaşım+ hava yolu açıklığı+ solunum

 
12. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir?

A) Küçük kabarcıklar şeklindedir
B) Koyu renkli sürekli sızıntı şeklinde akar
C) Açık kırmızı, kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik fışkırır tardadır
D) Koyu renkli fışkırır tarzdadır

 
13. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedeni değildir?

A) Şiddetli enfeksiyonlar
B) Kan şekerinin düşmesi
C) Korku aşırı heyecan
D) Tansiyon yükselmesi

 
14. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir?

A) Şok
B) Bayılma
C) Koma
D) Havale

 
15. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde heimlich manevrasında doğru uygulamalardan biri değildir ?

A) Bebek düz olarak sırt üstü yatırılır
B) Kürek kemiklerinin arasına süpürür vaziyette vurulur
C) Göbek ile kaburga kemiklerinin arasına 2 parmakla bası uygulanır
D) 112 yardım istenir

 
16. Kısa süreli geçici yüzeysel bilinç kaybına ne denir?

A) Şok
B) Koma
C) Bayılma
D) Havale

 
17. Aşağıdakilerden hangisi bayılmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Şok pozisyonu verilir
B) Yarı oturur pozisyon verilir
C) Hava yolu açıklığı sağlanır
D) Kusması varsa baş yan çevrilir

 
18. Kimyasal yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Yaralı bölge bol tazyikli suyla yumuşakça yıkanır
B) Üzerindeki giysiler çıkarılır
C) Kimyasal yanığa neden olan madde uzaklaştırılır
D) 112 yardım istenir

 
19. Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Öncelikle ıslak havlu ya da çarşafa sarılır
B) Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda Sıcaklığında su dolu küvete sokulur
C) Tıbbi yardım istenir
D) Hepsi

 
20. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşımada genel kurallardan biridir?

A) Baş boyun gövde ekseni bozulmamalıdır
B) Adımlar omuz genişliğinden büyük olmalıdır
C) Kısa ve güçsüz kas grupları kullanılmalıdır
D) Bel bükülmelidir

 
21. Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

A) Aniden acıkma
B) Bulantı kusma
C) Terleme
D) Hepsi

 
22. Elektrik çarpmalarında ilk yapılacak işlem nedir?

A) Şok pozisyonu verilir
B) Yara varsa üzeri temiz bezle örtülür
C) Bilinç kontrolü yapılır
D) Elektrik akımı kesilir

 
23. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşımada genel kurallardan biridir?

A) Kısa ve güçsüz kas grupları kullanılır
B) Sırtın gerginliğini korumak için kalça kasılması bacaklar bükülmelidir
C) Büyük adımlarla yürünmelidir
D) Hasta mümkün olduğunca uzak tutarak taşınmalıdır

 
24. Gazla oluşan zehirlenme hangi yolla oluşur?

A) Sindirim yoluyla
B) Cilt yoluyla
C) Solunum yoluyla
D) Dolaşım yoluyla

 
25. Trafik kazası geçiren bilinci açık hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) ABC’ si değerlendirilir
B) 112’den yardım istenir
C) Rentek yöntemi ile araç içinden çıkartılır
D) Çevre güvenliği alınır

 
26. Kafasına bir şey düşen kişinin gösterdiği tepki ne olur?

A) Bilinç düzeyinde değişmeler
B) Ödem kanama nedeniyle morarma
C) Şekil bozukluğu uyuşukluk, halsizlik hareket kaybı
D) Hepsi

 
27. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece yanığın özelliğidir?

A) Hafi f kızarıklık ödem vardır
B) İçi su dolu kabarcıklar vardır
C) Ağrı olmaz
D) Derinin tüm tabakaları yanmıştır

 
28. Aşağıdakilerden hangisi sedyeye yerleştirme tekniği değildir?

A) Kaşık tekniği
B) Köprü tekniği
C) Altın beşik tekniği
D) Karşılıklı durarak kaldırma tekniği

 
29. Kemik ve deri bütünlüğü bozulmuş kırığa ne denir?

A) Kapalı kırık
B) Açık kırık
C) Spiral kırık
D) Burkulma

 
30. Köpek ısırması hafifse ilk yardım olarak ne yapılır?

A) 5 dk soğuk sabunlu su ile yıkanır
B) Tetanos aşısı yapılır
C) Kuduz aşısı yapılır
D) Sıcak uygulama yapılır

 
31. Kırık çıkık burkulmadı ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Sadece kırık bölge atele olunur
B) Alt ve üst eklemleri içine alacak şekilde olmalı
C) Kırık düzeltilmeli
D) Açık kırıksa atele alınmamalıdır

 
32. Bozuk besin, alkol, mantar gibi besinlerle zehirlenme hangi yolla gelişir?

A) Sindirim yoluyla
B) Dolaşım yoluyla
C) Cilt yoluyla
D) Solunum yoluyla

 
33. Başınız dönmeye başlarsa ve bayılacağınızı hissederseniz ne yaparsınız?

A) Yarı oturur pozisyon vaziyete alırız
B) Sırt üstü uzanır ayakları 30cm yukarı kaldırırız
C) Koma pozisyonu vaziyeti alırız
D) Yüzü koyu uzanırız

 
34. Birinci derece yanıkta hangisi görülmez?

A) Ödem
B) Kızarıklık
C) İçi su dolu kabarcıklar
D) Ağrı

 
35. Yaşlı hastalarda kalp masajı nereye yapılır?

A) Göğüs kemiğinin ortasının altına
B) 1/3 üst kısmına
C) Göğüs kemiğinin tam ortasına
D) 1/3 altına

 
36. Bebeklerde kalp masajı nereye uygulanır?

A) Göğüs kemiğinin ortasına
B) Göğüs kemiğinin ortasının altına
C) İki meme ucu hizasının 1 parmak altına
D) 1/3 alt kısmına

 
37. Yetişkinlerde kalp masajı nereye uygulanır?

A) 1/3 alt kısmına
B) Göğüs kemiğinin ortasına
C) Göğüs kemiğinin alt ortasına
D) Yetişkinlerde kalp masajı göğüs kemiğinin ortasının altına yapılır

 
38. Bilinci açık hafif yetişkin hangi yöntemle taşınır?

A) İtfaiyeci yöntemi ile
B) Kucakta taşıma
C) Sırtta taşıma
D) Altın beşik

 
39. Aşağıdakilerden hangisi sedyeye yerleştirme tekniği değildir?

A) Kaşık tekniği
B) Köprü
C) Karşılıklı durarak kaldırma
D) Altın beşik

 
40. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşımada genel kurallardan biri değildir?

A) Omuzlar leğen kemiği hizasında tutulmalı
B) Kısa ve güçsüz kas grupları kullanılmalıdır
C) Ani dönme ve hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kendi sağlığımızı riske sokmamalıyız
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası