Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - D

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Burun su ile yıkanır
B) Burun pensi ile çıkarılır
C) Burun duvarına bası yapılarak kuvvetli nefes verme ile atılır
D) Hasta hapşırtılır

 
2. Kedi köpek ısırmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Yara sıcak tutularak ovulur
B) Kanama varsa kanama durdurulur
C) Hasta kuduz ve tetanos aşısını yaptırması konusunda uyarılır
D) Soğuk suyla 5 dakika yıkanır

 
3. Aşağıdakilerden hangisi süratli taşıma tekniğidir?

A) Kaşık tekniği
B) Köprü tekniği
C) Karşılıklı durarak kaldırma
D) Kol ve bacaklardan tutarak

 
4. Sıcak çarpmasın da ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Serin ve havadar bir yere alınır
B) Üzerindeki kıyafetler çıkarılır
C) Kol ve bacaklar yükseltilir
D) Hasta bulu su içeren soğuk suyla yıkanır

 
5. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Bası noktasına bası yapılır
B) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
C) Şok pozisyonu verilir
D) Kanayan yere elle ya da temiz bir bezle bastırma

 
6. Kimyasal yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Üstü örtülür
B) Tazyiksiz bol su ile yıkanır
C) Giysileri çıkarılır
D) Hepsi

 
7. Çocuklarda kalp masajı nasıl yapılır?

A) Tek elle
B) 2 parmak ile
C) 2 elle
D) 3 parmak ile

 
8. Bilinci açık ve kulak kanaması olan hastaya ilkyardım nasıl uygulanır?

A) Kulak kanaması hafi fse temiz bir bezle temizlenir
B) Kanayan kulak alta kalacak şekilde koma pozisyonu verilir
C) Kulağa tampon yapılır
D) Kanayan kulak üste kalacak şekilde yan yatırılır 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Hastanın kimlik bilgileri uzvun üzerine yazılır
B) En geç 6 saat içinde hastaneye götürülür
C) Şok pozisyonu verilir
D) Kopan parça buz dolu poşette taşınır

 
10. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?

A) Burkulma
B) Çıkık
C) Kırık
D) Dönme

 
11. Çocuklarda kalp masajında göğüs kemiği ne kadar çökeltilir?

A) 5 cm
B) 2,5 cm
C) 4 cm
D) 1- 1,5 cm

 
12. Delici karın yaralanmalarında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) İç ve dış kanamaya bağlı olarak şok gelişebilir
B) bağırsaklar dışarı çıkabilir
C) karın bölgesindeki organlar dışarı çıkabilir
D) el Ya da ayaklarda uyuşma karıncalanma görülür

 
13. Bilinci kapalı yetişkin hasta hangi yöntem ile taşınır?

A) Omuzda taşıma (itfaiyeci usulü)
B) Altın beşik
C) Kucakta taşıma
D) Sırtta taşıma

 
14. Göze toz gibi küçük cisim kaçmasında ne yapılır?

A) Göz su ile yıkanır
B) Hastaya gözünü kıpıştırması söylenir
C) Göz ovularak sulanması sağlanır
D) Göz kapatılır

 
15. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Boğulmanın nedeni ortadan kaldırılır
B) 15- 20 dakika geçerse temel yaşam desteğine başlanmaz
C) Suda boğulmalarda baş fazla geriye doğru itilmez
D) Su içinde ağızdan ağza veya ağızdan buruna nefes verilir

 
16. Tam tıkanması olan kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Öksürme
B) Ellerini boğazına götürme
C) Morarma
D) Nefes alamama

 
17. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Bulunduğu bölgeye sıcak uygulama yapılır
B) İstirahata alınır
C) Sokulan bölgenin üzerinden bandaj uygulanır
D) Yaraya hiçbir girişimde bulunulmaz

 
18. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasın belirtilerinden biri değildir?

A) Parlak ve canlı deri
B) adale krampları
C) Bulantı, kusma
D) Güçsüzlük yorgunluk

 
19. En sık rastlanan zehirlenme hangi yolla meydana gelir?

A) Sindirim yoluyla
B) Solunum yoluyla
C) Cilt yoluyla
D) Deri yoluyla

 
20. 5 yaşında bir çocuğa temel yaşam desteği uygulanırken ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aramalı?

A) Bilinç kontrolünden sonra
B) Bak dinle hissetten sonra
C) 30/2 2 tur kalp masajı yaptıktan sonra
D) 30/2 5 tur kalp masajı yaptıktan sonra

 
21. Aşağıdakilerden hangisi sara krizinde ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Kilitlenmiş çene ve eller açılmaya çalışılmaz
B) hasta bağlanmalıdır
C) Soğan koklatılır
D) Su verilir

 
22. aşağıdakilerden hangisi 3 derece yanığın özelliği değildir?

A) Ağrılıdır
B) Kaslar sinirler etkilenmiştir
C) Beyaz yaradan kara yaraya kadar aşamaları vardır
D) Damarlar etkilenmiştir

 
23. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düşmesinin belirtilerinden biri değildir?

A) Nabız düşmesi
B) Titreme
C) Acıkma
D) Bulantı kusma

 
24. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

A) Nefes alamama
B) Morarma
C) Ellerini boğazına götürme
D) Bağırarak yardım isteme

 
25. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Sokmanın olduğu bölge sıcak su ile yıkanır
B) Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez
C) Kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
D) Ovularak kanlanması sağlanır

 
26. Aşağıdaki zehirlenmelerin hangisinde yoğurt yedirilmesi yeterli olur?

A) Cilt yoluyla
B) Solunum yoluyla
C) Sindirim yoluyla
D) Hiçbiri

 
27. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Naylon poşet sarılmış bir bez konarak 1ucu açık bırakılır
B) Şok pozisyonu verilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) Sırtüstü yatırılır

 
28. Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden biridir?

A) Su ile yıkanır
B) Ucu sivri bir cisim ile çıkartılır
C) Dokunulmaz hastaneye sevki sağlanır
D) Kulak alta kalacak şekilde koma pozisyonu verilir

 
29. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Hasta serin havadar bir yere alınır
B) Üzeri örtülür
C) Buzlu su ile yıkanır
D) Ağızdan bir şey verilmez

 
30. Yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamamasıyla aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne denir?

A) Koma
B) Şok
C) Kanama
D) Bayılma

 
31. Aşağıdakilerden hangisi donmada uygulanan ilk yardım uygulamaların biridir?

A) Ilık bir ortama alınır soğuk ile teması kesilir
B) Donan bölge ovularak ısınması sağlanır
C) Sıcak ortama alınarak sıcak içecekler verilir
D) Su toplamış alanlar patlatılır

 
32. Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir?

A) Kırık
B) Burkulma
C) Çıkık
D) Kapalı kırık

 
33. Yutkunma öksürük gibi refl ekslerin kaybolmasıyla oluşan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A) Koma
B) Şok
C) Bayılma
D) Havale

 
34. Kaza geçiren bir yaralıda ilk olarak ne kontrol edilir?

A) ABC’ kontrol edilir
B) Solunumu kontrol edilir
C) Dolaşımı kontrol edilir
D) Bilinci kontrol edilir

 
35. Dış kanamalarda ilk yapılacak uygulama nedir?

A) Turnike uygulanır
B) Bası noktasına bası yapılır
C) Elle ya da temiz bir bezle kanayan yere bastırılır
D) Kalp seviyesinden yukarı kaldırılır

 
36. Zehirlenmelerde bilinç, anlama, hareketlerde uyumsuzluk ve dengesizlik varsa hangi sistem etkilenmiştir?

A) Sinir sistemi
B) Solunum sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Sindirim sistemi

 
37. Omurilik yaralanması olan bir kişi 3 kişiyle nasıl taşınır?

A) Altın beşik yöntemi
B) Karşılıklı durarak kaldırma
C) Kol ve bacaklardan tutarak kaldırma
D) İtfaiyeci usulü

 
38. Bilinci açık hafif yetişkin veya çocuk tek ilk yardımcı ile nasıl taşınır?

A) İtfaiyeci yöntemi ile
B) Altın beşik yöntemi ile
C) Kucakta taşıma yöntemi ile
D) Kol ve bacaklardan tutarak

 
39. Göğüs ağrısı olan hastaya ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?

A) Yarı oturur pozisyon verilerek kullandığı ilaçları varsa almasına yardımcı olunur
B) Şok pozisyonu verilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) Sırt üstü yatırılır

 
40. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A) Küçük kabarcıklar şeklinde olur
B) Koyu renkli sürekli sızıntı şeklindedir
C) Açık renkli kalp atımları ile uyumlu kesik kesik fışkırır tarzdadır
D) Sürekli sızıntı şeklindedir

 

 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası