Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - Ç

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgusu değildir?

A) Bilinç
B) Solunum ve dolaşım
C) Vücut ısısı kan basıncı
D) Boşaltım

 
2. Aşağıdaki hastalardan hangisine ilk önce ilkyardım uygulanır?

A) Solunumu olmayana
B) Bilinci kapalı olan hastaya
C) Kanaması olan hastaya
D) Solunumu olan çocuk hastaya

 
3. ABC’ nin B’ si nedir?

A) Bilinç kontrolü
B) Hava yolu açıklığı
C) Solunumun değerlendirilmesi
D) Solunumun değerlendirilmesi

 
4. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait yapılardan değildir?

A) Dil ve dişler
B) Safra kesesi
C) Bağırsaklar
D) İdrar kesesi

 
5. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait yapılardandır?

A) Safra kesesi
B) Pankreas
C) İdrar kesesi
D) Bağırsaklar

 
6. Çene kemiğinin dik olacak şekilde geriye itilmesine ne denir?

A) Bak dinle hisset
B) Şok pozisyonu
C) Baş çene pozisyonu
D) Bilinç kontrolü

 
7. Hasta veya yaralının solunumunu nasıl kontrol edilir?

A) Bak dinle hisset yöntemi ile
B) Ayna tutma yöntemi ile
C) Dinleme yöntemi ile
D) Önce sözle uyarılır cevap vermez ise ağrılı uyarı yöntemi ile

 
8. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım temel uygulamalarından biri değildir?

A) Koruma
B) Bildirme
C) Kurtarma
D) Bekleme

 
9. 2. Değerlendirme neyi kapsar?

A) Bilinci açık olan kişinin baştan aşağı kontrol
B) Baş çene pozisyonu
C) Bak Dinle Hisset
D) Ağız içi kontrolü

 
10. Hayat kurtarma zincirinde 1. halka neyi ifade eder?

A) Bak dinle hisset
B) Bilinç kontrolü
C) 112 arama
D) Solunum sağlanması

 
11. Bebeklerde nabız kontrolü nereden yapılır?

A) Şah damarından
B) Ayak topuğundan
C) Kasıktan
D) Kolun üst kısmından

 
12. Hasta-yaralının değerlendirilmesinin amacından biri değildir?

A) Hasta yada yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
B) İlk yardım önceliklerini ve yönetimini belirtmek
C) Güvenli bir müdahale sağlamak
D) Hasta yakınlarını aramak

 
13. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinin belirtilerinden biri değildir?

A) Ağrı göğsün ortasındadır, genellikle kravat bölgesinde görülür
B) Mide bulantısı kusma görülür
C) Hastayı ciddi ölüm korkusu sarar
D) Nefes alıp verirken ağrının şiddeti artar

 
14. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

A) Hayatı tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Yaşamsal fonksiyonlarını sağlamak
C) Hasta yaralı durumunun kötüleşmesini engellemek
D) Hastayı tedavi etmek

 
15. Aşağıdakiler den hangisi trafi k kazası yapan hastaya yapılmaz?

A) ABC si kontrol edilir
B) Ortam güvenliği sağlanır
C) 112 den yardım istenir
D) Kan grubu sorulur

 
16. Bebek veya çocuklarda temel yaşam desteği nasıl olmalıdır?

A) Bebek veya çocuklarda ilkyardımcı yalnız ise BDH’ sonra112 aramalıdır
B) Çocuk ve bebeklerde önce solunum ile başlanmalı
C) Çocuk ve bebeklerde kalp masajı 2 elle yapılır
D) Çocuk ve bebeklerde 112 daima bilinç kontrolünden sonra aranır

 
17. Temel yaşam desteği sonrası nefes almaya başlayan hastaya önce ne yapılır?

A) Olduğu pozisyonu korunarak bırakılır
B) Şok pozisyonuna alınır
C) Koma pozisyonuna alınır
D) Bilinç kontrolü ve 2. değerlendirmesi yapılır

 
18. Aşağıdakilerden hangisi doğal deliklerden olan kanama değildir?

A) Anüs
B) Kulak
C) Burun
D) Mide

 
19. Dış kanamalarda hangi pozisyon verilir?

A) Koma pozisyonu
B) Şok pozisyonu
C) Yarı oturur pozisyon
D) Yarı yan yatar pozisyon

 
20. Kalp masajı dakikada kaç kez olacak şekilde yapılmalıdır?

A) Dakikada 100 kez
B) Dakikada 80 kez
C) Dakikada 60 kez
D) Dakikada 120 kez

 
21. Delici göğüs yaralanmalarında hangi pozisyon verilir?

A) Yarı oturur pozisyon
B) Şok pozisyonu
C) Koma pozisyonu
D) Yarı yan yatar pozisyon

 
22. Aşağıdakilerden hangisi kamanın ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Kanamanın hızı
B) Kişinim fi ziksel durumu ve yaşı
C) Kanamanın bulunduğu bölge
D) Kan grubu

 
23. Atel nedir?

A) Kırıkları sabitlemeye yarayan cisim
B) Kanamaları durdurmaya yarayan tampon
C) Yanıkların üzeri kapatılan bez
D) Ağrı kesici ilaç

 
24. Turnike uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İp tel gibi cisimler kullanılır
B) Uzun süreli uygulamalarda her 15-20 dakikada bir gevşetilir
C) Tek kemikli bölgeye uygulanır
D) Turnike uygulanan bölgenin üzerine bir şey örtülmez

 
25. Hayat kurtarma zincirinde hangi halkalar ilk yardımcıyı ilgilendirir?

A) 1 ve 2 halka
B) 2 ve 3 halka
C) 3 ve 4 halka
D) 1 ve 4 halka

 
26. Hayat kurtarma zincirinde hangi halkalar acil yardım ekibini ilgilendirir?

A) 1 ve 2 halka
B) 2 ve 3 halka
C) 3 ve 4 halka
D) 1 ve 4 halka

 
27. 3 Yaşında bir çocuğa temel yaşam desteği uygulamasında ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aramalıdır?

A) Bak dinle hissetten sonra
B) Bilinç kontrolünden sonra
C) 30/2 5tur kalp masajı yaptıktan sonra
D) 30/2 2tur kalp masajı yaptıktan sonra

 
28. Solunum yolu zehirlenmelerinde bilinci açık olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A) Yarı oturur pozisyon
B) Şok pozisyonu
C) Koma pozisyonu
D) Yarı yan yatar pozisyon

 
29. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Yaralı bölge soğuk sabunlu suyla yıkanır
B) Tetanos ve kuduz aşısı yapılır
C) Yara varsa temiz bezle kapatılır
D) Kanama varsa durdurulmaz

 
30. Suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Baş fazla geriye doğru itilmez
B) Ciğerlere kaçan su boşaltılır
C) 20-30 dakika geçse bile temel yaşam desteğine başlanır
D) Yalnız isek 30/2 5 tur kalp masajı yaptıktan sonra 112 aranır

 
31. Temel yaşam desteğinde ağız içi kontrolü ne zaman yapılır?

A) Bak dinle hisset önce
B) Baş çene pozisyonundan önce
C) 30 kalp masajından önce
D) Bilinç kontrolünden önce

 
32. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesinin sağlanması, kalp masajı yapılarak kalpten tekrar kan pompalanması işlemine ne denir?

A) Şok
B) Koma
C) Temel yaşam desteği
D) Havale

 
33. Aşağıdakilerden hangisi boğulmaya neden olur?

A) Dilin geriye kaçması
B) Gazla zehirlenmesi
C) Boğaza yabancı cisim kaçması
D) Hepsi

 
34. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Hastaya şok pozisyonu verilir
B) Önce elektrik akımı kesilir ve su değdirilmez
C) Nemli bir bezle üzeri örtülür
D) Elektrik yanıklarında genelde 1. derece yanık olur

 
35. İlkyardımcı hangi tür çıkık veya kırıkta yerine oturtur?

A) Kapalı kırıkta
B) Açık kırıkta
C) Sadece çıkıkta
D) Hiçbiri

 
36. Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ne yapılmaz?

A) Eller zehirli maddeye temas etmişse sabunlu su ile yıkanır
B) Ağız temas etmişse su ile çalkalanır
C) Olay hakkında bilgi toplanır
D) Kusturularak zehir uzaklaştırılır

 
37. Aşağıdakilerden hangisi yaranın ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ağrı
B) Kanama
C) Yabancı cisim
D) Yara kenarların ayrılması

 
38. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlıları batması veya çarpmasındaki ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Batan diken var görülüyorsa çıkarılır
B) Soğuk uygulama yapılır
C) Etkilenen bölge ovulmalıdır
D) Buz konur

 
39. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinde ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Hastaya yarı oturur pozisyon verilir
B) İstirahata alınır
C) Eczaneden dil altı ilacı alınarak verilir
D) ABC’ si kontrol edilir

 
40. Aşağıdakilerden hangisi bası noktası değildir?

A) Karın bölgesi
B) Köprücük kemiğinin üzeri
C) Şahdamarı
D) Kasık bölgesi
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası