Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - C

 

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
B) Yara varsa üzeri üzeri kapatılmalıdır
C) Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır
D) 112 yardım istenmelidir

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Tespit kırık bölgenin alt ve üst eklemlerini içine alacak şekilde olmalıdır
B) Yara varsa üzeri üzeri kapatılmalıdır
C) Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır
D) Kemiğin pozisyonu düzeltilerek sabitlenmelidir

 
3. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına ne denir?

A) Şok
B) Koma
C) Bayılma
D) Havale

 
4. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın nedenlerinden değildir?

A) Korku – aşırı heyecan
B) Sıcak – yorgunluk
C) Kapalı ortam- kirli hava
D) Aşırı alkol.

 
5. Aşağıdakilerden hangisi komanın nedenlerinden değildir?

A) Özellikle kafa travmaları
B) Sıcak – yorgunluk
C) Aşırı alkol
D) Karaciğer hastalıkları

 
6. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerinden biri değildir ?

A) Baş dönmesi, baygınlık, yere düşme
B) Bacaklarda uyuşma
C) Yüzde solgunluk, hızlı zayıf nabız
D) Yutkunma – öksürük gibi oluşumların kaybı

 
7. Aşağıdakilerden hangisi komanın belirtilerinden biri değildir ?

A) Yutkunma– öksürük gibi oluşumların kaybı
B) Sesli ve ağrılı uyarılara karşı tepkinin olmayışı
C) idrar ve gaita kaçırma
D) Üşüme – terleme

 
8. Başınızın döneceğini hissederseniz veya biri size gelip başım dönüyor derse ilkyardım olarak ne yaparsınız?

A) Sırt üstü yatırılıp ayaklar 30 cm yukarı kaldırılır
B) Koma pozisyonu verilir.
C) Yarı oturur pozisyon verilir
D) Sırt üstü yatırılır

 
9. Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir ?

A) Şok
B) Koma
C) Yarı oturur
D) Sırt üstü yatar

 
10. Koma pozisyonu hasta/yaralıya ne yarar sağlar?

A) Kusarsa kustuğunu yutmamasını sağlar
B) Beyne kan gitmesini sağlar
C) Bizi daha rahat duyar
D) Kalbe kan giderek basınç

 
11. Temel Yaşam Desteği Uygulaması sonucu solunumu gelen hastaya ne yapılır?

A) Koma pozisyonu verilir.
B) Bilinç kontrolü II. değerlendirme
C) Yarı oturur pozisyon
D) Şok pozisyonu

 
12. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir?

A) Havale
B) Şok
C) Bayılma
D) Koma

 
13. Ateş nedeniyle oluşan havale hangi yaş grubunda görülür?

A) Yaşlı hastalarda
B) 5-10 yaş arası görülür.
C) 6-12 yaş arasında olabilir
D) Hiçbiri

 
14. Aşağıdakilerden hangisi ateş nedeniyle oluşan havale ilkyardım ilkelerinden değildir?

A) Önce ıslak havlu veya çarşafa sarılır
B) Ateş düşmüyorsa oda sıcaklığında küvete su konur ve çocuk içine sokulur.
C) Antibiyotik ve ateş düşürücü verilir
D) Tıbbi yardım istenir

 
15. Aşağıdakilerden hangisi ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım uygulamalarındandır?

A) Önce ıslak havlu veya çarşafa sarılır
B) Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında küvete su konur ve içine sokulur
C) 112 tıbbi yardım istenir
D) Hepsi

 
16. Aşağıdakilerden hangisi SARA krizinde ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

A) Yabancı herhangi bir madde koklatılmaz
B) Kilitlenmiş çene ve eller açılır
C) Kanama varsa durdurulur
D) Aşırı kontrolsüz hareketleri gözlenir

 
17. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşmesinin nedenlerinden değildir?

A) Şeker hastasının tedavisine bağlı
B) Uzun egzersizler sonucu
C) Uzun süre aç kalma
D) Yüksek tansiyon sonucu

 
18. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşmesinin belirtilerinden değildir?

A) Korku – terleme
B) Hızlı nabız – titreme
C) Bulantı – yorgunluk
D) Tansiyon yükselmesi

 
19. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin yavaş ve uzun sürede oluşan belirtilerinden değildir?

A) Baş ağrısı – görme bozukluğu
B) Uykusuzluk – zayıfl ık
C) Sarsıntı şuur kaybı
D) Aniden acıkma

 
20. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşüklüğünde ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

A) ABC’si değerlendirilir
B) Kusması yok, bilinç açıksa şekerli içecekler verilir
C) İnsülin kullanıyorsa insülin yapılır
D) 15 -20 dakikada belirtiler geçmezse 112’den yardım istenir

 
21. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısının (kalp spazmı) belirtilerinden değildir?

A) Sıkıntı veya nefes darlığı olur
B) Ağrı göğsün ortasında başlar boyna çeneye doğru yayılır
C) Genellikle fi ziksel hareket sonrası başlar kısa sürelidir 5–10 dakika sürer
D) Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişir

 
22. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinde ilkyardım ilkelerinden biridir?

A) Yarı oturur pozisyon verilir
B) Ağrı kesici verilir
C) Şok pozisyonu verilir
D) Şok pozisyonu verilir

 
23. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinde ilkyardım ilkelerinden değildir?

A) Hasta istirahata alınır
B) Yarı oturur pozisyon verilir
C) Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardımcı olunur
D) Şok pozisyonu verilir

 
24. Baş geri çene ileri pozisyonun amacı nedir ?

A) Solunumun değerlenlendirilmesi
B) Hava yolu açıklığının sağlanması
C) Kusmayı sağlamak
D) Ağızdan bir miktar su vermek

 
25. Omurga zedelenmesi olmayan ve hareket etmesinde bir sakınca bulunmayan hasta yaralı için hangi taşıma tekniği kullanılır?

A) Kaşık tekniği
B) Köprü tekniği
C) Rentek manevrası
D) Altın beşik tekniği

 
26. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtilerindendir?

A) Hareket ile artan ağrı
B) Şekil bozukluğu
C) Ödem ve kanama nedeni ile morarma
D) Hepsi

 
27. Kan şekerinin düştüğünden şüphelenilen hasta yaralıya yapılacak ilk yardım uygulaması nasıl olmalıdır?

A) Bilinci açıksa kişiye ağızdan bir şey verilmez
B) Kesinlikle müdahale edilmez, kendine gelmesi beklenir
C) Bilinci yerinde ve kusması yoksa ağızdan şekerli içecekler verilir
D) Bilinci kapalı ise başına soğuk su dökülür

 
28. Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralının değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

A) Yaralanma düzeyini belirlemek
B) İlk yardım önceliklerini belirlemek
C) Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
D) Hepsi

 
29. Hasta yaralı taşınmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hasta yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli
B) Hasta yaralıya yakın mesafede taşınmalı
C) Hasta yaralı taşınmasında ilk yardımcı risk alabilmeli
D) Hasta yaralı taşınırken ekip çalışması yapılmalı

 
30. Çocuk hasta / yaralıda yapılan TYD uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilinc kontrolü, omuzlardan dokunarak “İyi misiniz” diye sorularak yapılır
B) Kalp basısı uygularken tek el kullanılır
C) Kalp basısı uygularken göğüs yüksekliğinin 1/3 ü aşağı inecek şekilde bası uygulanır
D) İlk yardımcı yalnız ise bllinç kontrolünden sonra hemen 112’ yi arar

 
31. Zehirlenen bir kişide Bilinç kaybı- Kasılma – Hareketlerde uyumsuzluk vb. belirtiler mevcut ise hangi vücut sistemi etkilenmiştir?

A) Sindirim sistemi
B) Boşaltım sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Sinir sistemi

 
32. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Hasta yaradı yalnız bırakılmamalı
B) Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenmeli
C) Baş boyun gövde ekseni bozulmamalı
D) Bilinci açıksa yarı oturur pozisyon verilmesi

 
33. Aşağıdakilerden hangisi karbon monoksit zehirlenmesi belirtilerindendir ?

A) Aşırı yorgunluk, huzursuzluk
B) Bulantı kusma
C) Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi
D) Hepsi

 
34. Sindirim yolu zehirlenmelerinde yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

A) Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir
B) Hasta yaralı kusturularak rahatlatılır
C) Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır
D) Kusma Bulantı ishal gibi belirtileri değerlendirilir

 
35. Aşağıdakilerden hangisi burun kanamalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Kişinin aşı hafi fçe öne eğilir
B) Pamuklu çubukla burun içi temizlenir
C) Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır
D) Hasta yaralının endişesi giderilir ve sakinleştirilir

 
36. Ateşli havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Vücut sıcaklığı 37 derecenin üzerinde olan herkeste görülür
B) En sık yaşlılarda görülür
C) İlk yardım olarak öncelikle hasta /yaralı ıslak havlu yada çarşafa sarılır
D) Hasta / yaralı buz dolu küvete sokulur

 
37. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılacak olan ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B) Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C) Hasta yaralı hareket ettirilmez
D) Ekleme sıcak uygulama yapılır

 
38. Aşağıdakilerden hangisi 112 nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı
B) Hasta/ yaralının sosyal güvencesi ile bilgi verilmeli
C) Hasta yaralının durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmeli
D) 112 hattında bilgi alan kişi gerekli tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalı

 
39. Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır ?

A) Havayolunun tam tıkanması olanda
B) Hava yolunu kısmi tıkanması olanda
C) Hasta yaralı öksürüyorsa ise
D) Hepsi

 
40. Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirmenin içinde yer almaz?

A) Baş-çene pozisyonu vermek
B) Kol ve bacak muayenesi
C) Boyun muayenesi
D) Baş muayenesi
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası