Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - B

 

 

 

TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ

İLK YARDIM SORULARI

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

A) Öksürebilir
B) Ellerini boğazına götürmüştür acı çeker
C) Nefes alamaz
D) Konuşamaz

 
2. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanma belirtisi değildir?

A) Öksürebilir
B) Nefes alabilir
C) Konuşamaz
D) Nefes alabilir

 
3. Tam tıkanması olan birine ilkyardım olarak ne yapılır?

A) Öksürmeye teşvik edilir
B) Hastaya dokunulmaz
C) Su verilir
D) Heimlich manevrası yapılır

 
4. Heimlich manevrası nereye yapılır?

A) Midenin üst kısmına göğüs kemiğin altına gelecek şekilde olmalıdır
B) Göbek deliğinin altına gelecek şekilde olmalıdır
C) Göğüs kemiğinin üst kısmına olmalıdır
D) Göbek deliğinin yanına olmalıdır

 
5. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir?

A) Koyu renkli sızıntı şeklindedir
B) Küçük kabarcıklar şeklindedir
C) Kalp atımları ile uyumlu kesik kesik fışkırır tarzdadır
D) Koyu renkli fışkırır tarzdadır

 
6. Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamasının özelliğidir?

A) Koyu renkli fışkırır tarzda
B) Küçük kabarcıklar şeklinde
C) Kalp atımları ile uyumlu kesik kesik fışkırır tarzdadır
D) Koyu renkli sızıntı şeklindedir.

 
7. Aşağıdakilerden hangisi kılcaldamar kanamasının özelliğidir?

A) Koyu renkli fışkırır tarzda
B) Küçük kabarcıklar şeklinde
C) Kalp atımları ile uyumlu kesik kesik fışkırır tarzdadır
D) Koyu renkli sızıntı şeklindedir

 
8. En tehlikeli ve hızla müdahale edilmesi gereken kanama hangisidir?

A) Kılcal damar kanamaları
B) Atar damar kanamaları
C) Toplar damar kanamaları
D) Doğal deliklerden olan kanamalar

 
9. Kanamalarda ilk yapılacak işlem hangisidir?

A) Kanayan yerin üzerine elle yada bezle bastırma
B) Şok pozisyonu
C) Turnike uygulama
D) Bası noktasına bası yapma

 
10. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Gerekirse bası noktalarına bastırılır
B) Kanayan yere temiz bir bezle bastırılır
C) Şok pozisyonu verilir
D) Kanama yavaşlasın diye kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur

 
11. Hangi durumda turnike uygulanmaz?

A) Çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek ilkyardımcı var ise
B) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacak ise
C) Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanama var ise
D) Uzuv kopmasında var ise bası noktasından yapılan bası yeterli geliyor ise

 
12. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) 15-20 dakikada bir gevşetilmelidir
B) Turnike uygulanan bölgenin üzerine bir şey örtülmez
C) Turnike tek kemikli bölgeye uygulanır
D) Turnike etkili olsun diye ince esneyen materyaller kullanılır

 
13. Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopmasında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) En geç 6 saat içinde hastaneye götürmelidir
B) Kopan parçayı buz içeren 2. bir poşete koyulmalıdır
C) Şok pozisyonu verilmelidir
D) Hastayı derhal hastaneye yetiştirmelidir

 
14. Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında ilkyardım ilkelerinden biridir?

A) Burun kanatlarına bası yapılır
B) Baş geriye doğru itilir.
C) Soğuk su ile yıkanır
D) Şok pozisyonu verilir

 
15. Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında ilkyardım ilklerinden biri değildir ?

A) Hasta oturtulur
B) Baş hafi f öne eğik burun kanallarına 5 dk. Bası uygulanır
C) Kanama durmaz ise uzman doktora gitmesi sağlanır
D) Burunun içine doğru bez itilerek tanpon yapılır

 
16. Aşağıdakilerden hangisi kulak kanamasında ilkyardım ilklerinden biridir ?

A) Kanama hafi fse kulak temiz bir bezle temizlenir
B) Kanama ciddi ile kulak içi temiz biz bezle tıkanır
C) Kanayan kulak üstte kalacak üstte kalacak şekilde yan yatırılır
D) Bilinci yerinde değilse sırt üstü yatırılır

 
17. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeni ile aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğinde hangi pozisyon verilir ?

A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu
C) Yarı oturur pozisyon
D) Yan yatar pozisyon

 
18. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?

A) Hızlı ve zayıf nabız
B) Hızlı yüzeysel solunum
C) Yüksek tansiyon
D) Endişe huzursuzluk

 
19. Dış kanamalarda hangi pozisyon verilir?

A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu
C) Yarı oturur pozisyon
D) Yan yatar pozisyon

 
20. İç kanamalarda hangi pozisyon verilir?

A) Şok pozisyonu
B) Koma pozisyonu
C) Yarı oturur pozisyon
D) Yan yatar pozisyon

 
21. Herhangi bir travma sonucu oluşan doku ve mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

A) Yara
B) Yanık
C) Şok
D) Kanama

 
22. Yarada nefes alıp veriyor görüntüsü varsa açık pnomatoraksa hangi tip yaralanmadır ?

A) Delici göğüs
B) Delici karın
C) Omurga yaralanmaları
D) Baş kafa yaralanmaları

 
23. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım ilkelerinden birisidir ?

A) Hasta/Yaralıya şok pozisyonu verilir
B) Yaranın üzeri naylon poşet sarılmış bir bezle tamamen kapatılır
C) Yarı oturur pozisyon verilir
D) Koma pozisyonu verilir

 
24. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Yarı oturur pozisyon verilir
B) Yaranın üzeri naylon poşet sarılmış bir bezle iyice kapatılmalıdır
C) Şoka karşı önlem alınır
D) ABC’si değerlendirilir

 
25. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım uygulamalarından biridir?

A) Şok pozisyonu verilir
B) Koma pozisyonu verilir
C) Yarı oturur pozisyonu verilir
D) Yan yatar pozisyon verilir

 
26. Delici karın yaralarında hangisi görülmez?

A) Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir
B) İç ve dış kanama
C) Bağırsaklar dışarı çıkabilir
D) El ve parmaklarda karıncalanma hissi

 
27. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

A) Dışarı çıkan organlar içeri itilmez, nemli temiz bezle üzeri örtülür
B) Ağızdan yiyecek-içecek verilmez
C) ABC’si kontrol edilir
D) Koma pozisyonu verilir

 
28. Aşağıdakilerden hangisi 3.derece yanığın özelliğidir?

A) Ağrı, ödem, kızarıklık
B) Su dolu kabarcıklar
C) 48 saatte kendiliğinden iyileşir
D) Derinin tüm tabakaları yanmış ağrı yoktur

 
29. Aşağıdakilerden hangisi yanıkta ilkyardımlardan biridir ?

A) Su toplamış bölgeler patlatılmaz
B) Yanığın üzerine hiçbir şey sürülmez
C) Yanık yüzeği geniş değilse 15-20 dakika soğuk suyun altında tutulur
D) Hepsi

 
30. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilkyardım ilkelerinden biridir?

A) Deriye temas eden kimyasal madde hemen uzaklaştırılmalıdır
B) Bol tazyiksiz suyla 15-20 dakika yumuşakça yıkanmalıdır
C) Hasta yaralının üzeri örtülmelidir
D) Hepsi

 
31. Aşağıdakilerden hangisi elektirik yanıklarında ilkyardım ilkelerinden biri değildir?

A) Elektirik akımı kesilmeli
B) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmeli
C) 15-20 dakika bol suyla yıkanmalı
D) Hasta hareket ettirilmemelidir

 
32. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının belirtilerinden değildir?

A) Adele krampları
B) Davranış bozukluğu, sinirlilik
C) Mide krampları, kusma, bulantı
D) Derinin üzerinde kabuklaşma, pullanma

 
33. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında ilkyardım ilkelerinden biridir ?

A) Hasta serin havadar bir yere alınır
B) Giysiler çıkarılır
C) Sırt üstü çıkarılarak kol ve bacaklar yükseltilir
D) Hepsi

 
34. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece donmanın özelliğidir ?

A) Gerginlik hissi.
B) Su dolu kabarcık
C) Geriye dönüşü olmayan biçimde hasara uğraması
D) Deride soğukluk ve solukluk.

 
35. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece donmanın özelliği değildir?

A) Zarar gören bölgede gerginlik hissi
B) Ödem, şişkinlik, ağrı
C) Su dolu kabarcık
D) Dokuların geriye dönüşü olmayan biçimde hasara uğraması

 
36. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmanın özelliğidir?

A) Su dolu kabarcık
B) Ödem-şişkinlik-ağrı
C) Deride soğukluk ve solukluk
D) Dokuların geriye dönüşü olmayan biçimde hasara uğraması

 
37. Dokuların geriye dönüşü olmayan biçimde hasara uğraması, canlı ve sağlıklı derinin kesin hatlarla ayrılması kaçıncı derece donmanın özelliğidir?

A) 1.derece
B) 2.derece
C) 3.derece
D) 4.derece

 
38. Kemik bütünlüğü bozulmuş ancak deri sağlam ise hangi tip kırıktır ?

A) Kapalı kırık
B) Parçalı kırık.
C) Açık kırık.
D) Spiral kırık

 
39. Eklem yüzeyinin bir anlık ayrılmasına ne denir?

A) Burkulma
B) Çıkık
C) Kırık
D) kapalı kırık

 
40. Hangi çıkık yerine oturtulmalıdır?

A) Kalça çıkığı
B) Omuz çıkığı
C) Kol çıkığı
D) Hiçbiri
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası