Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi   
 
             
 
 
 
İLK YARDIM SORULARI - A

 
 
 
 
 
 
 
TÜRK KIZILAYI ATAŞEHİR ŞUBESİ
 
İLK YARDIM SINAV SORULARI
 
 
 
1. İlk yardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ambulans gelene kadar yapılır
B) Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüleşmesini engellemek amacı ile yapılır
C) Gerekir ise ilaç kullanılır
D) Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda yapılır

 
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ile uyumludur?

A) Ambulansta yapılan müdahaleler
B) Hasta acil servislerinde yapılan müdahaleler
C) Olay yerinde tıbbi araç gerek aramaksızın yapılan müdahaleler
D) Yoğun bakım ünitelerinde yapılan müdahaleler

 
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisidir?

A) Kazazedenin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak
B) Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak
C) Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D) Hepsi

 
4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

A) Hayat tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
C) Hastaya derhal ilaç temin edip, ilaç vermek
D) İyileşmeyi kolaylaştırmak

 
5. 112 aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesin adres bilgileri verilmelidir
B) Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmelidir
C) Yanındaki alışveriş merkezleri bildirilmelidir
D) Hasta/yaralı sayısını bildirmeye gerek yoktur

 
6. İlk yardım temel uygulamalarından olan “bildirme” ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bildirim etrafta birileri varsa bilinç kontrolünden sonra yapılır
B) Boğulmalarda ilkyardımcı tekse, 5 tur kalp masajı suni solunum yapıldıktan sonra 112 aranır
C) Türkiye de acil bildirim numarası 112 dır
D) Çocuklarda, tek kurtarıcı olduğunda bilinç kontrolünden hemen sonra 112 aranır

 
7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden değildir?

A) Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek
B) Hasta yakınlarını aramak
C) Hasta/yaralıyı sıcak tutmak
D) Hasta/Yaralının korku ve endişesini gidermek

 
8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden değildir?

A) Hasta/Yaralıyı sıcak tutmak
B) Çevredeki kişileri organize etmek
C) Hasta/Yaralının yarasını görmesine izin vermemek
D) Hasta/Yaralının S G K’ nu sorgulamak

 
9. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden değildir?

A) Önce can güvenliğini korumalıdır
B) Sakin kendine güvenen pratik olmalıdır
C) Eldeki olanakları iyi değerlenilebilmelidir
D) Hasta yakınlarını aramalıdır

 
10. Hayat kurtarma zincirinde 1. halka nedir?

A) Bilinç
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C) 112 arama
D) Hastane acil servilerinde yapılan müdahale
 
11. A,B,C’ nin A’ sı nedir?

A) Bilinç kontrolü
B) Havayolu açıklığı
C) Bak Dinle Hisset
D) Dolaşımın değerlendirilmesi

 
12. A,B,C’nin B’si nedir?

A) Bilinç kontrolü
B) Solunumun değerlendirilmesi (B.D.H)
C) Havayolu açıklığı
D) Dolaşım değirdirilmesi

 
13. A,B,C’nin C’si nedir?

A) Bilinç kontrolü
B) Havayolu açıklığı
C) Bak Dinle Hisset
D) Dolaşımın sağlanması

 
14. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait yapılardan değildir?

A) Mide
B) Bağırsaklar
C) İdrar kesesi
D) Pankreas

 
15. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait yapılardandır ?

A) Mide
B) Pankreas
C) Bağırsaklar
D) İdrar kesesi

 
16. İlkyardımda hasta ya da yaralıya yapılacak ilk işlem hangisidir?

A) Bilinç Kontrolü
B) Hava yolu açıklığının sağlanması
C) Solunum desteği
D) Dolaşım desteği

 
17. Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra bir eli alnına koyarak çeneyi 3 parmakla geriye itilmesine ne denir?

A) Baş çene pozisyonu verilmesi denir
B) Bak Dinle Hisset yöntemi denir
C) Temel yaşam desteği denir
D) Şok pozisyonu verilmesi denir

 
18. Aşağıdakilerden hangisi Hasta/Yaralının değerlendirilmesinin amaçlarından değildir?

A) Güvenli bir müdahale yapmak
B) İlkyardım önceliklerini belirlemek
C) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
D) Hasta yakınlarını aramak

 
19. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?

A) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
B) Olay yerinde Hasta/Yaralı sayısını belirlemek
C) Yapılacak müdahaleleri belirmek
D) Kan grubunu belirlemek

 
20. Olay yerinde il önce kimin güvenliği sağlanır?

A) Bayanların güvenliği sağlanır
B) Kendimizin güvenliği sağlanır
C) En genç hasta/ Yaralının güvenliği sağlanır
D) En yaşlı hasta/ Yaralının güvenliği sağlanır

 
21. Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlere hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

A) Temel yaşam desteği
B) İlkyardım
C) Acil yardım
D) Koma

 
22. Dış Kalp masajı hangi bölgeye uygulanır?

A) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına
B) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına
C) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına
D) Göğüs kemiğinin ortasının altına

 
23. 65 yaşında olan birisinde kalp masajı nereye yapılır?

A) 1/3 alt kısmına
B) Göğüs kemiğinin tam ortasına
C) Göğüs kemiğinin alt ortasına
D) Göğüs kemiğinin alt ucuna

 
24. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde kalp masajı nereye yapılır?

A) 1/3 alt kısmına
B) Göğüs kemiğinin ortasına
C) Göğüs kemiğinin alt yarısına
D) Göğüs uçlarının orta merkezinin bir parmak altına

 
25. 65 yaşında olan birisinde kalp masajı basısı ne kadar olmalıdır?

A) 1/3 veya 5 cm
B) 4 cm
C) 7 ile 10 cm
D) 10 cm

 
26. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranır?

A) Bilinç kontrolünden sonra
B) 30/2 5 tur kalp masajından sonra
C) Bak Dinle Hissetten sonra
D) Müdahale bittikten sonra

 
27. Yetişkinlerde Temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranır?

A) Bilinç kontrolünden sonra
B) Kalp masajına başlamadan önce
C) 30/2 5’er kalp masajından sonra
D) Bak Dinle Hissetten önce

 
28. Temel yaşam desteği esnasında solunumu veya yaşamsal fonksiyonları gelen hastaya ne yapılır ?

A) Koma pozisyonu
B) Bilinç kontrolü ve 2 nci değerlendirme
C) Şok pozisyonu
D) Hastayı hareket ettirmeden 112 beklenir

 
29. Yetişkinlerde T.Y.D. desteğinde hangisi sıralama doğrudur?

A) Bilinç kontrolü-Bak Dinle Hisset-Solunum-Dolaşım
B) Bilinç kontrolü-Bak Dinle Hisset-Dolaşım-Solunum
C) Bilinç kontrolü-Ağız içi kontrolü-Solunum-Dolaşım
D) Bilinç kontrolü-Hava yolu açıklığı-Solunum-Dolaşım

 
30. Çocuklarda temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranmalıdır?

A) Bak Dinle Hissetten sonra
B) 30/2 5’ ten sonra
C) Bilinç kontrolünden sonra
D) 30/2 2 tur sonra

 
31. Çocuklarda temel yaşam desteği ne zaman sonlandırılır?

A) 30/2 5 tur kalp masajı yaptıktan sonra
B) 30/2 2 tur kalp masajı yaptıktan sonra
C) 20–30 dk. Geçinceye kadar
D) Yaşam fonksiyonları gelene kadar

 
32. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda T.Y.D. İle ilgili olarak doğrudur ?

A) 5 solunum ile başlanır
B) 30/2 5 tur sonra ilkyardımcı yalnız ise 112’ yi arar
C) Göğüs ucu orta merkezinin 1 parmak altına yapılır
D) 30 kalp masajı sonra 2 nefes verilir

 
33. 5 Yaşında birisine yapılan T.Y.D hangisi doğrudur?

A) 30 kalp masajından sonra 2 nefes verilir
B) Bilinç kontrolünden sonra yalnız ise ilkyardımcı 112’ yi arar
C) 2 nefes verilip çift elle 30 kalp masajı yapılır
D) 2 nefes verilip tek elle 30 kalp masajı yapılır

 
34. Çocuklarda kalp masajı nereye yapılır?

A) Göğüs kemiğinin tam ortasına
B) Göğüs kemiğinin alt ucuna
C) Göğüs kemiğinin alt ucunun 3 parmak üstüne
D) Göğüs kemiğinin orta merkezinin altına

 
35. Çocuklarda temel yaşam desteğinde kalp basısı ne kadar olmalıdır?

A) 1/3 kadar 5 cm.
B) 4 cm.
C) 2,5-5 cm.
D) 1-1,5 cm.

 
36. Bebeklerde ilkyardımcı yalnız ise 112 ne zaman aranmalıdır?

A) Bilinç kontrolünden sonra
B) Solunum kontrolünden sonra (B.D.H)
C) 30/2 2 tur sonra
D) 30/2 5 tur sonra

 
37. Bebeklerde T.Y.D. kalp masajı nereye yapılır?

A) Göğüs merkezinin 1-1,5 cm. altına
B) Göğüs kemiğinin ortasına
C) Göğüs kemiğinin alt ucuna
D) 1/3 alt kısmına

 
38. Bebeklerde kalp masajının basısı ne kadar olmalıdır?

A) 4 cm.
B) 5 cm.
C) 1/4 kadar
D) 1-1,5 cm. olmalıdır

 
39. Bebeklerde temel yaşam desteğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlkyardımcı yalnız ise 30/2 2 tur sonra 112 aranır
B) Hem ağzı hemde burnu ağzımızın içine alarak 2 nefes verilir
C) Müdahale bittikten sonra 112 aranır
D) Solunumu gelen bebeğe koma pozisyonu verilir

 
40. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

A) Nefes alamaz
B) Acı çeker ellerini götürmüştür
C) Boğazına bişey kaçtığını söyler
D) Rengi morarmıştır
 

Türk Kızılayı Online Bağış Sayfası